Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Oficiálna internetová stránka obce Kočovce

VITAJTE V KOČOVCIACH

 


 

OZNAMY

Mikuláš

 
P o z v á n k a
 
Obec Kočovce a komisia kultúry pozývajú deti našej obce a všetkých občanov
na stretnutie s Mikulášom a adventný program,
ktoré sa budú konať 
v nedeľu 9. decembra 2018 od 14,00 hod. v Spoločenskom dome v Kočovciach.
 
 
Mikuláš s anjelom odmenia deti sladkosťami. Od 16,00 hodiny vystúpi súbor Dolinka z Hrušového s pásmom adventných piesní. Predvianočnú atmosféru u ...viac...


 

O z n á m e n i e o vymenovaní zapisovateľky miestnej volebnej komisie v Kočovciach

                                  O b e c     K o č o v c e
                                  916 31   Kočovce   280
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
 
 
 
O z n á m e n i e
o vymenovaní zapisovateľky miestnej volebnej komisie v Kočovciach
 
 
V súlade s § 169 ods. 6 zákona 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých záko ...viac...


 

Zákaz pálenia odpadov!

 
Zákaz pálenia odpadov!

V záujme predchádzania vzniku priestupkov obec Kočovce upozorňuje občanov na zákaz pálenia odpadov.
Spaľovanie lístia, konárov, zvyškov rastlín po zbere úrpody a ostatného odpadu zo záhrad a domácnosti, je zakázané a škodlivé. Tento zákaz upravujú tieto zákony:
zákon č. 79/2015 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zákon č. 314/2001 Z.z. o ochrane pred požiarmi v zne ...viac...


 

Príhovor starostu na slávnostnom programe pri príležitosti Dní obce.

Príhovor starostu na slávnostnom programe pri príležitosti Dní obce.
 
Príjemné sviatočné popoludnie prajem Vám aj ja, vážení viešťania, rakoľubčania, kočovčania, milí hostia!
                Je vari jedno, či popevkom, slovom, alebo spomienkou sa človek vracia k rodnej dedinke, kde prežil roky svojho detstva, kde doposiaľ žije, alebo pokiaľ ho zavial osud do iných končín zeme. predsa cíti a vie, že láska k rodnej dedine je k ...viac...


 

Poskytovanie domácej opatrovateľskej služby

Obec Kočovce poskytuje domácu opatrovateľskú službu pre fyzické osoby, ktoré sú odkázané na pomoc inej fyzickej osoby, pri úkonoch sebaobsluhy alebo, alebo pri úkonoch starostlivosti o svoju domácnosť. Ak máte záujem o takúto opatrovateľskú službu u Vás v domácnosti informujte sa v zariadení opatrovateľskej služby alebo na t. č. 032/7798268.
viac...


 

U P O Z O R N E N I E !!!

U P O Z O R N E N I E !!!
 Vážení občania,
v poslednom období sa vyskytli viaceré prípady poškodenia pomníkov ( a aj odcudzenie pomníka ) na cintoríne v Kočovciach. Pomníky boli posunuté - uvoľnené, akoby pripravené  na odcudzenie.
Obec Kočovce preto vyzýva občanov, ktorí si všimli pohyb neznámych podozrivých osôb na cintorínoch, prípadne poškodenie pomníkov, aby tieto skutočnosti bezodkladne ohlásili priamo na Okresné riadit ...viac...


 

STAROSTA INFORMUJE!!!

Dianie v obci             Hospodárska budova v Kočovciach pod názvom „SÝPKA“ je hlavne staršej generácií dôverne známa ako objekt bývalých štátnych majetkov. Budova roky chátrala, ale teraz sa dostala do pozornosti verejnosti. Oprávnene. Nový vlastník ju chce rekonštruovať na ubytovňu. Všetci vieme, ako mnohé takéto ubytovne vyzerajú a aké sú obavy z budúcich možných nájomníkov. „Čo starosta s tým nič nerobí? Takéto otázky vnímam. Ale starosta ...viac...


 

Veľkoobjemový kontajner

Vážení občania,
v rámci jarného upratovania Obec Kočovce poskytla veľkoobjemový kontajner (VOK) na vyvezenie nadrozmerného odpadu do každej miestnej časti. Kontajner bude umiestnený postupne v každej časti obce.
 
Do kontajnera môžete ukladať odpad, ktorý nie je možné vložiť do smetnej nádoby.  Žiadame Vás, aby ste nábytok – skrine, pohovky, sedačky, postele, stolíky a pod. do kontajnera ukladali rozobrané na menšie časti. Ús ...viac...


 

Veľkoobjemový kontrajner

Obec Kočovce oznamuje občanom, že každú prvú sobotu v mesiaci  v čase 14,00  hod. do 17,00 hod. bude sprístupnený zberný dvor za spoločenským domom, kde môžete priviezť nadrozmerný odpad do veľkoobjemových kontajnerov a  odpad zo záhrad  (pokosenú trávu, konáre z orezávania stromov – musia byť nasekané na max. 15 cm kusy).
viac...


 

Mikuláš

  P o z v á n k a   Obec Kočovce a komisia kultúry pozývajú deti našej obce a všetkých občanov na stretnutie s Mikulášom a adventný program, ktoré sa budú konať  v nedeľu 9. decembra 2018 od 14,00 hod. v Spoločenskom dome v Kočovciach.     Mikuláš s anjelom odmenia deti sladkosťami. Od 16,00 hodiny vystúpi súbor Dolinka

Výsledky komunálnych volieb 2018!!!

Zákaz pálenia odpadov!

  Zákaz pálenia odpadov! V záujme predchádzania vzniku priestupkov obec Kočovce upozorňuje občanov na zákaz pálenia odpadov. Spaľovanie lístia, konárov, zvyškov rastlín po zbere úrpody a ostatného odpadu zo záhrad a domácnosti, je zakázané a škodlivé. Tento zákaz upravujú tieto zákony: zákon č. 79/2015 Z.z. o odpadoch a o zmene a dop

Príhovor starostu na slávnostnom programe pri príležitosti Dní obce.

Príhovor starostu na slávnostnom programe pri príležitosti Dní obce.   Príjemné sviatočné popoludnie prajem Vám aj ja, vážení viešťania, rakoľubčania, kočovčania, milí hostia!                 Je vari jedno, či popevkom, slovom, alebo spomienkou sa človek vracia k rodnej dedinke, kde prežil roky svojho detstva, kde doposiaľ žije, alebo poki

Poskytovanie domácej opatrovateľskej služby

Obec Kočovce poskytuje domácu opatrovateľskú službu pre fyzické osoby, ktoré sú odkázané na pomoc inej fyzickej osoby, pri úkonoch sebaobsluhy alebo, alebo pri úkonoch starostlivosti o svoju domácnosť. Ak máte záujem o takúto opatrovateľskú službu u Vás v domácnosti informujte sa v zariadení opatrovateľskej služby alebo na t. č. 032/7798268.

U P O Z O R N E N I E !!!

U P O Z O R N E N I E !!!  Vážení občania, v poslednom období sa vyskytli viaceré prípady poškodenia pomníkov ( a aj odcudzenie pomníka ) na cintoríne v Kočovciach. Pomníky boli posunuté - uvoľnené, akoby pripravené  na odcudzenie. Obec Kočovce preto vyzýva občanov, ktorí si všimli pohyb neznámych podozrivých osôb na cintorínoch, prípadne

STAROSTA INFORMUJE!!!

Dianie v obci             Hospodárska budova v Kočovciach pod názvom „SÝPKA“ je hlavne staršej generácií dôverne známa ako objekt bývalých štátnych majetkov. Budova roky chátrala, ale teraz sa dostala do pozornosti verejnosti. Oprávnene. Nový vlastník ju chce rekonštruovať na ubytovňu. Všetci vieme, ako mnohé takéto ubytovne vyzerajú a aké sú ob

Veľkoobjemový kontrajner

Obec Kočovce oznamuje občanom, že každú prvú sobotu v mesiaci  v čase 14,00  hod. do 17,00 hod. bude sprístupnený zberný dvor za spoločenským domom, kde môžete priviezť nadrozmerný odpad do veľkoobjemových kontajnerov a  odpad zo záhrad  (pokosenú trávu, konáre z orezávania stromov – musia byť nasekané na max. 15 cm kusy).

SADZOBNÍK POPLATKOV V OBCI KOČOVCE platný od 30.06.2015

webygroup

Úvodná stránka