Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Cezhraničná spolupráca

Naši cezhraniční partneri

Naša obec má od roku 2008 cezhraničného partnera obec Novú Lhotu z Českej republiky. V rámci našej spolupráce sme spolu s ďalšími partnermi riešili viaceré projekty. Stručný prehľad uvádzame tu::

projekt:  "Příhraniční sportovně-kulturní areály" (r. 2008 - r.2010)
Operačný program cezhraničnej spolupráce SR - ČR, kód projektu 2241012001801.
partneri projektu : Obec Nová Lhota, mesto Brezová pod Bradlom.
V rámci jednej z aktivít projektu bol v našej obci vybudovaný areál "Barina - rekreačno oddychová plocha". 

projekt : "Za poznáním přírody"(r. 2010 -r. 2013)
Operačný program cezhraničnej spolupráce SR - ČR, kód projektu 22420220016
partneri projektu : Obec Nová Lhota, mesto Brezová pod Bradlom.
V rámci projektu deti zo škôl partnerských obcí absolvujú bezplatné pobytové  kurzy environmentálnej výchovy v zariadení Ekocentra Karpaty v Novej Lhote.

projekt:  "Výuková zahrada u ekocentra Karpaty" (r. 2013 -r. 2014)
Operačný program cezhraničnej spolupráce SR - ČR, kód projektu 22420220031
partneri projektu : Obec Nová Lhota, mesto Brezová pod Bradlom.
Projekt koncepčne ideovo i prakticky nadväzuje na projekt  "Za poznáním přírody", kde všetky deti partnerských obcí, teda i zo ZŠsMŠ Kočovce majú možnosť bezplatne absolvovať výukový kurz a relaxačný pobyt v Novej Lhote.

projekt:  "9 zastavení na Rakovského chodníku" (r. 2013 -r. 2014)
Pprogram cezhraničnej spolupráce SR - ČR 2007-2013, kód mikroprojektu SK/FM/09/0061.
Prioritná os: Podpora sociokultúrneho a hospodárskeho rozvoja cezhraničného regiónu a spolupráce.
Oblasť podpory: Fond mikroprojektov
partneri projektu : Obec Nová Lhota
V obci vytvoríme historicko-prírodovedný náučný chodník v lokalitách kočovského parku s kaštieľom, v areáli základnej školy a v lesoparku Skalka s infotabuľami a miestami pre relax.

 

... údaje postupne dopĺňame... -jt-


 

POZVÁNKA na otvorenie náučného chodníka ( 9 zastavení...) - 26. 6. 2014

Pozvánka na slávnostné otvorenie náučného chodníka

 
Základná informácia - tabuľka

 

Poskytovanie domácej opatrovateľskej služby

Obec Kočovce poskytuje domácu opatrovateľskú službu pre fyzické osoby, ktoré sú odkázané na pomoc inej fyzickej osoby, pri úkonoch sebaobsluhy alebo, alebo pri úkonoch starostlivosti o svoju domácnosť. Ak máte záujem o takúto opatrovateľskú službu u Vás v domácnosti informujte sa v zariadení opatrovateľskej služby alebo na t. č. 032/7798268.

U P O Z O R N E N I E !!!

U P O Z O R N E N I E !!!  Vážení občania, v poslednom období sa vyskytli viaceré prípady poškodenia pomníkov ( a aj odcudzenie pomníka ) na cintoríne v Kočovciach. Pomníky boli posunuté - uvoľnené, akoby pripravené  na odcudzenie. Obec Kočovce preto vyzýva občanov, ktorí si všimli pohyb neznámych podozrivých osôb na cintorínoch, prípadne

STAROSTA INFORMUJE!!!

Dianie v obci             Hospodárska budova v Kočovciach pod názvom „SÝPKA“ je hlavne staršej generácií dôverne známa ako objekt bývalých štátnych majetkov. Budova roky chátrala, ale teraz sa dostala do pozornosti verejnosti. Oprávnene. Nový vlastník ju chce rekonštruovať na ubytovňu. Všetci vieme, ako mnohé takéto ubytovne vyzerajú a aké sú ob

Veľkoobjemový kontrajner

Obec Kočovce oznamuje občanom, že každú prvú sobotu v mesiaci  v čase 14,00  hod. do 17,00 hod. bude sprístupnený zberný dvor za spoločenským domom, kde môžete priviezť nadrozmerný odpad do veľkoobjemových kontajnerov a  odpad zo záhrad  (pokosenú trávu, konáre z orezávania stromov – musia byť nasekané na max. 15 cm kusy).

SADZOBNÍK POPLATKOV V OBCI KOČOVCE platný od 30.06.2015

webygroup

Úvodná stránka