Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Dane a poplatky

Dane a poplatky

Podanie priznania k miestnym daniam a poplatku -

daňovník, ktorému vznikla daňová povinnosť  v zmysle zákona 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov  je povinný podať priznanie k miestnym daniam a poplatku do 31. januára kalendárneho roka podľa stavu k 01.01. kalendárneho roka (tlačivá dostanete na obecnom úrade, prípadne ich nájdete nižšie).  


 

Tlačivá na stiahnutie

Žiadosť o vydanie potvrdenia o daňových nedoplatkoch

 
Daňové priznanie k miestnym daniam - fyzické osoby (FO, PO) - tlačivo

 
Oznámenie o dohode spoluvlastníkov na podanie daňového priznania k dani z nehnuteľností

 
Poučenie k vyplneniu tlačiva daňového priznania

 
Potvrdenie o podaní daňového priznania

 

Výkup papiera

Obec Kočovce oznamuje občanom, že v sobotu 16. septembra 2017 bude firma P & P import vykupovať papier nasledovne: Kočovce, pred Spoločenským domom -  09,50 hod. – 10,30 hod. Beckovská Vieska, pred Spoločenským klubom -  10,40 hod. – 11,00 hod. Rakoľuby, pred Spoločenským klubom - 11,10 hod. – 11,30 hod.      

Veľkoobjemový kontrajner

Obec Kočovce oznamuje občanom, že každú prvú sobotu v mesiaci  v čase 14,00  hod. do 17,00 hod. bude sprístupnený zberný dvor za spoločenským domom, kde môžete priviezť nadrozmerný odpad do veľkoobjemových kontajnerov a  odpad zo záhrad  (pokosenú trávu, konáre z orezávania stromov – musia byť nasekané na max. 15 cm kusy).

SADZOBNÍK POPLATKOV V OBCI KOČOVCE platný od 30.06.2015

webygroup

Úvodná stránka