Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Dane a poplatky

Dane a poplatky

Podanie priznania k miestnym daniam a poplatku -

daňovník, ktorému vznikla daňová povinnosť  v zmysle zákona 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov  je povinný podať priznanie k miestnym daniam a poplatku do 31. januára kalendárneho roka podľa stavu k 01.01. kalendárneho roka (tlačivá dostanete na obecnom úrade, prípadne ich nájdete nižšie).  


 

Tlačivá na stiahnutie

Žiadosť o vydanie potvrdenia o daňových nedoplatkoch

 
Daňové priznanie k miestnym daniam - fyzické osoby (FO, PO) - tlačivo

 
Oznámenie o dohode spoluvlastníkov na podanie daňového priznania k dani z nehnuteľností

 
Poučenie k vyplneniu tlačiva daňového priznania

 
Potvrdenie o podaní daňového priznania

 

STAROSTA INFORMUJE!!!

Dianie v obci             Hospodárska budova v Kočovciach pod názvom „SÝPKA“ je hlavne staršej generácií dôverne známa ako objekt bývalých štátnych majetkov. Budova roky chátrala, ale teraz sa dostala do pozornosti verejnosti. Oprávnene. Nový vlastník ju chce rekonštruovať na ubytovňu. Všetci vieme, ako mnohé takéto ubytovne vyzerajú a aké sú ob

Upovedomenie o začatí konania na vydanie súhlasu na výrub drevín

Vec: Upovedomenie o začatí konania na vydanie súhlasu na výrub drevín   V zmysle ustanovenia § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení zákona č.408/2011 Z. z. (ďalej len „zákona") týmto Obec Kočovce oznamuje, že dňa 11.12.2017 začalo správne konanie vo veci: vydania súhlasu na výrub drevín podľa § 47 ods. 3 cit

Veľkoobjemový kontrajner

Obec Kočovce oznamuje občanom, že každú prvú sobotu v mesiaci  v čase 14,00  hod. do 17,00 hod. bude sprístupnený zberný dvor za spoločenským domom, kde môžete priviezť nadrozmerný odpad do veľkoobjemových kontajnerov a  odpad zo záhrad  (pokosenú trávu, konáre z orezávania stromov – musia byť nasekané na max. 15 cm kusy).

SADZOBNÍK POPLATKOV V OBCI KOČOVCE platný od 30.06.2015

webygroup

Úvodná stránka