Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Fotogaléria

Mikuláš a adventný predaj 09.12.2018

ZASADNUTIE OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA 19.11.2018 KD KOČOVCE

Úcta k starším 21.10.2018 KD Kočovce

Uvítanie a slávnostný zápis prváčikov do pamätnej knihy obce 03.09.2018

10. ročník dní obce a hodových slávností na Barine v Beckovskej Vieske 11.08.2018

10. ročník dní obce a hodových slávností na Barine v Beckovskej Vieske 11.08.2018 2. časť

10. ročník dní obce so svätou omšou a hodových slávností na Barine v Beckovskej Vieske 12.08.2018 3.časť

Rozlúčka s deviatakmi na Obecnom úrade v Kočovciach 29.06.2018

Literárne pásmo, Žena je stvorená pre lásku so spisovateľkou Máriou Pomajbovou a Jozefínou Hrkotovou - Hladkou.

bez názvu
bez názvu
bez názvu
bez názvu

 
 

 
 

Uvítanie do života 17.06.2018

bez názvu
bez názvu
bez názvu
bez názvu

 
 

 
 

Hodová omša Rakoľuby 10.06.2018

MDD park v Kočovciach 02.06.2018

MDD park v Kočovciach 02.06.2018 2časť

Den matiek 20.05.2018

Stavanie mája 29.04.2018

Kladenie vencov pri Trojkríži v Rakoľuboch 06.04.2018

Fašiangový sprievod, pochovávanie basy, Beckovská Vieska 11.02.2018 -1 časť

Fašiangový sprievod, pochovávanie basy, Beckovská Vieska 11.02.2018 - 2. časť

Trojkrálový výstup na Ostrý vrch - 06.01.2018

bez názvu
bez názvu
bez názvu
bez názvu

 
 

 
 

Stolný tenis - turnaj 29.12.2017

Výstup na Ostrý vrch 27.12.2017

Koledovanie na Obecnom úrade

bez názvu
bez názvu
bez názvu
bez názvu

 
 

 
 

Mikuláš a predajné adventné trhy 09.12.2017

Úcta k starším 26.11.2017 - Školská jedáleň v Kočovciach 2.časť

Úcta k starším 26.11.2017 - Školská jedáleň v Kočovciach

Voľby do VÚC 04.11.2017

Uvítanie a slávnostnný zápis prvákov do pamätnej knihy obce 04.09.2017

9.ročník Dní obce a hodových slávností na Barine, Beckovská Vieska 12.08. - 13.08.2017 -1.časť

9.ročník Dní obce a hodových slávností na Barine, Beckovská Vieska 12.08. - 13.08.2017 - 3.časť

9.ročník Dní obce a hodových slávností na Barine, Beckovská Vieska 12.08. - 13.08.2017 - 2.časť

9.ročník Dní obce a hodových slávností na Barine, Beckovská Vieska 12.08. - 13.08.2017 - 5.časť

9.ročník Dní obce a hodových slávností na Barine, Beckovská Vieska 12.08. - 13.08.2017 - 4.časť

Rozlúčka s deviatakmi na Obecnom úrade v Kočovciach 30.06.2017

Hodová omša Rakoľuby 25.6.2017 2.časť

Hodová omša Rakoľuby 25.6.2017 1.časť

bez názvu
bez názvu
bez názvu
bez názvu

 
 

 
 

Uvítanie detičiek do životana na Obecnom úrade v Kočovciach 25.06.2017 - 2 časť

Uvítanie detičiek do životana na Obecnom úrade v Kočovciach 25.06.2017

Náučno - športový deň pri príležitosti Dňa detí na Skalke a strelnici v Kočovciach 03.06.2017 - 2 časť

Náučno - športový deň pri príležitosti Dňa detí na Skalke a strelnici v Kočovciach 03.06.2017

Deň Matiek na Barine, Beckovská Vieska 14.05.2017 2 - časť

Deň Matiek na Barine, Beckovská Vieska 14.05.2017

Výstup na hrad Tematín - 06.05.2017

bez názvu
bez názvu
bez názvu
bez názvu

 
 

 
 

Stavanie mája 30.04.2017 - 2. časť

Stavanie mája 30.04.2017 - 1. časť

Kladenie vencov pri trojkríži v Rakoľuboch 07.04.2017

Deň učiteľov v Kočovciach 28.03.2017

bez názvu
bez názvu
bez názvu
bez názvu

 
 

 
 

Vynášanie Moreny 01.04.2017- 2 časť

Veľkonočná výstava v KD Beckovská Vieska 02.04.2017

Vynášanie Moreny 01.04.2017

Fašiangový stolno - tenisový turnaj Kočovce 2017

Jubilanti 2017

bez názvu
bez názvu
bez názvu
bez názvu

 
 

 
 

Trojkráľový výstup - 07.01.2017

bez názvu
bez názvu
bez názvu
bez názvu

 
 

 
 

Korčuľovanie na Barine

bez názvu
bez názvu
bez názvu
bez názvu

 
 

 
 

Zariadenie opatrovateľskej služby

bez názvu
bez názvu
bez názvu
bez názvu

 
 

 
 

Archív 2016


 

Otvorenie knižnice (40)

Deň matiek 2016 (48)

Slávnosť posvätenia sochy sv. Trojice 22.05.2016 (26)

Deň učiteľov 2016 (19)

Jubilanti (5)

Stavanie mája 2016 (41)

MDD - zásah hasičov 1. júna 2016 - ZŠ s MŠ Kočovce (33)

Hodová omša Rakoľuby - 05.06.2016 (21)

MDD - Kočovce 11.06.2016 - 1. časť (49)

MDD - Kočovce 11.06.2016 - 2. časť (36)

Stretnutie „Viesok na Slovensku“18. júna 2016 vo Vieske nad Žitavou (28)

Rozlúčka s deviatakmi 30.06.2016 (29)

Výstava história obce a diela nášho rodáka Janka Hubinského, Deň obce 13.-14.8.2016 (25)

Deň obce 13.-14.8.2016 - 4. (45)

Deň obce 13.-14.8.2016 - 3. (30)

Deň obce 13.-14.8.2016 - 2. (48)

Deň obce 13.-14.8.2016 - 1. (50)

Deň obce 13.-14.8.2016 (19)

20. ročník Turnaj o pohár starostu obce Mužstvá : Old Boys Kočovce,Kočovské Medvede, ŠK Rakoľuby, Orly Beckovská Vieska, víťazom Turnaja sa stali Old Boys Kočovce s 9 bodmi 15.09.2016 (68)

Futbalový Turnaj PRÍPRAVKA 24.09.2016 3 Futbalový Turnaj prípraviek Juh 3 Oblastný Futbalový zväz Trenčín (19)

LIterárne pásmo " Rodina-chlieb náš každodenný"so spisovateľkou MáriouPomajbovou a poetkou Jozefínou Hrkotovou- Hladkou v Obecnej knižnici - 25.10.2016 (8)

Mesiac úcty k starším 13.11.2016 (51)

Mesiac úcty k starším 13.11.2016 2-časť (35)

Rozprávková noc v knižnici 16.11.- 17.11.2016 (50)

Rozprávková noc v knižnici 16.11.- 17.11.2016 2. časť (50)

Uvítanie do života - 20.11.2016 (17)

Adventné trhy - 26.11.-27.11.2016 (58)

Adventné trhy - 26.11.-27.11.2016 2 časť (29)

Mikuláš 04.11.2016 (39)

Životné jubileum 100 rokov - Dňa 17. decembra 2016 sa dožila okrúhleho životného jubilea 100 rokov pani Helena Mičová. (3)

Jubilanti 2016 (7)

Archív 2015

Archív 2014


Mikuláš

  P o z v á n k a   Obec Kočovce a komisia kultúry pozývajú deti našej obce a všetkých občanov na stretnutie s Mikulášom a adventný program, ktoré sa budú konať  v nedeľu 9. decembra 2018 od 14,00 hod. v Spoločenskom dome v Kočovciach.     Mikuláš s anjelom odmenia deti sladkosťami. Od 16,00 hodiny vystúpi súbor Dolinka

Výsledky komunálnych volieb 2018!!!

Zákaz pálenia odpadov!

  Zákaz pálenia odpadov! V záujme predchádzania vzniku priestupkov obec Kočovce upozorňuje občanov na zákaz pálenia odpadov. Spaľovanie lístia, konárov, zvyškov rastlín po zbere úrpody a ostatného odpadu zo záhrad a domácnosti, je zakázané a škodlivé. Tento zákaz upravujú tieto zákony: zákon č. 79/2015 Z.z. o odpadoch a o zmene a dop

Príhovor starostu na slávnostnom programe pri príležitosti Dní obce.

Príhovor starostu na slávnostnom programe pri príležitosti Dní obce.   Príjemné sviatočné popoludnie prajem Vám aj ja, vážení viešťania, rakoľubčania, kočovčania, milí hostia!                 Je vari jedno, či popevkom, slovom, alebo spomienkou sa človek vracia k rodnej dedinke, kde prežil roky svojho detstva, kde doposiaľ žije, alebo poki

Poskytovanie domácej opatrovateľskej služby

Obec Kočovce poskytuje domácu opatrovateľskú službu pre fyzické osoby, ktoré sú odkázané na pomoc inej fyzickej osoby, pri úkonoch sebaobsluhy alebo, alebo pri úkonoch starostlivosti o svoju domácnosť. Ak máte záujem o takúto opatrovateľskú službu u Vás v domácnosti informujte sa v zariadení opatrovateľskej služby alebo na t. č. 032/7798268.

U P O Z O R N E N I E !!!

U P O Z O R N E N I E !!!  Vážení občania, v poslednom období sa vyskytli viaceré prípady poškodenia pomníkov ( a aj odcudzenie pomníka ) na cintoríne v Kočovciach. Pomníky boli posunuté - uvoľnené, akoby pripravené  na odcudzenie. Obec Kočovce preto vyzýva občanov, ktorí si všimli pohyb neznámych podozrivých osôb na cintorínoch, prípadne

STAROSTA INFORMUJE!!!

Dianie v obci             Hospodárska budova v Kočovciach pod názvom „SÝPKA“ je hlavne staršej generácií dôverne známa ako objekt bývalých štátnych majetkov. Budova roky chátrala, ale teraz sa dostala do pozornosti verejnosti. Oprávnene. Nový vlastník ju chce rekonštruovať na ubytovňu. Všetci vieme, ako mnohé takéto ubytovne vyzerajú a aké sú ob

Veľkoobjemový kontrajner

Obec Kočovce oznamuje občanom, že každú prvú sobotu v mesiaci  v čase 14,00  hod. do 17,00 hod. bude sprístupnený zberný dvor za spoločenským domom, kde môžete priviezť nadrozmerný odpad do veľkoobjemových kontajnerov a  odpad zo záhrad  (pokosenú trávu, konáre z orezávania stromov – musia byť nasekané na max. 15 cm kusy).

SADZOBNÍK POPLATKOV V OBCI KOČOVCE platný od 30.06.2015

webygroup

Úvodná stránka