Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Obecný úrad

Obecný úrad je výkonným orgánom obecného zastupiteľstva a starostu, zložený z pracovníkov obce. Zabezpečuje administratívne a organizačné veci obecného zastupiteľstva a starostu, ako aj ďalších zriadených orgánov obecného zastupiteľstva. Prácu Obecného úradu v Kočovciach organizuje starosta Obce Kočovce.
Kompetencie a úlohy obecného úradu sú vymedzené Zákonom o obecnom zriadení - 
Zákon č. 369/1990 Zb, v znení neskorších predpisov.


 

Kontaktné údaje

ADRESATELEFÓNFAXE-MAIL
Obec Kočovce, 916 31 Kočovce 280+421 327461221+421 327461226info@kocovce.sk
    
BANKOVÉ SPOJENIEIČODIČ
Prima banka Slovensko, a.s. 003116852021079665
číslo účtu: 5806621001/5600  
  
ÚRADNÉ HODINY  PRACOVNÁ DOBA
deňčas pre verejnosťčas pre verejnosť 
pondelok7.30 - 11.3012.00 - 15.007.00 - 15.30
utoroknestránkový deň 7.00 - 14.30
streda7.30 - 11.3012.00 - 17.007.00 - 17.30
štvrtok7.30 - 11.3012.00 - 15.007.00 - 15.30
piatok7.30 - 11.30 7.00 - 12.00
V prípade vybavovania pohrebu je matričný úrad k dispozícii i počas nestránkových dní.
KONTAKTY   
starostaRNDr. Jozef Ševcech+421 907783651starosta@kocovce.sk
sekretariát starostuIng. Linda Mikócziová+421 327461221oukocovce@kocovce.sk
podateľňa - // - - // -podatelna@kocovce.sk
stavebný úrad - // - - // - - // -
pokladňa 1 - // - - // - - // -
   info@kocovce.sk
matrikaViera Jánošíková+421 327461224matrika@kocovce.sk
evidencia obyvateľstva - // - - // - - // -
dane a polatky - // - - // - - // -
pokladňa 2 - // - - // - - // -
učtáreňIng. Silvia Surdová+421 327461223financie@kocovce.sk
mzdy a personalistikaBc. Zuzana Krchnavá+421 327461225uctaren@kocovce.sk
nájomné byty - // - - // - - // -
pokladňa 3- // -- // -- // -
zariadenie opatrovateľskej službyMgr. Beata Pekyová+421 327798268zos@kocovce.sk
hlavný kontrolór obceEva Vlnová+421 327461221kontrolor@kocovce.sk
verejný vodovod a kanalizáciaRudolf Čehák+421 948043882ovkssochon@kocovce.sk
 Ing. Katarína Pavlíková+421 944214729- // -
verejné obstarávanieIng. Linda Mikócziová +421 327461221 administrativa@kocovce.sk
zverejňovanie zmlúv - // - - // - - // -
koordinácia projektov - // - - // - - // -
webmaster - // - - // -webmaster@kocovce.sk
   
Kontakt - poľovný hospodár pre poľovný revír Obec Kočovce
Poľovný hospodárFrantišek Zemaník+421 905 409 998

Výsledky komunálnych volieb 2018!!!

Zákaz pálenia odpadov!

  Zákaz pálenia odpadov! V záujme predchádzania vzniku priestupkov obec Kočovce upozorňuje občanov na zákaz pálenia odpadov. Spaľovanie lístia, konárov, zvyškov rastlín po zbere úrpody a ostatného odpadu zo záhrad a domácnosti, je zakázané a škodlivé. Tento zákaz upravujú tieto zákony: zákon č. 79/2015 Z.z. o odpadoch a o zmene a dop

Príhovor starostu na slávnostnom programe pri príležitosti Dní obce.

Príhovor starostu na slávnostnom programe pri príležitosti Dní obce.   Príjemné sviatočné popoludnie prajem Vám aj ja, vážení viešťania, rakoľubčania, kočovčania, milí hostia!                 Je vari jedno, či popevkom, slovom, alebo spomienkou sa človek vracia k rodnej dedinke, kde prežil roky svojho detstva, kde doposiaľ žije, alebo poki

Poskytovanie domácej opatrovateľskej služby

Obec Kočovce poskytuje domácu opatrovateľskú službu pre fyzické osoby, ktoré sú odkázané na pomoc inej fyzickej osoby, pri úkonoch sebaobsluhy alebo, alebo pri úkonoch starostlivosti o svoju domácnosť. Ak máte záujem o takúto opatrovateľskú službu u Vás v domácnosti informujte sa v zariadení opatrovateľskej služby alebo na t. č. 032/7798268.

U P O Z O R N E N I E !!!

U P O Z O R N E N I E !!!  Vážení občania, v poslednom období sa vyskytli viaceré prípady poškodenia pomníkov ( a aj odcudzenie pomníka ) na cintoríne v Kočovciach. Pomníky boli posunuté - uvoľnené, akoby pripravené  na odcudzenie. Obec Kočovce preto vyzýva občanov, ktorí si všimli pohyb neznámych podozrivých osôb na cintorínoch, prípadne

STAROSTA INFORMUJE!!!

Dianie v obci             Hospodárska budova v Kočovciach pod názvom „SÝPKA“ je hlavne staršej generácií dôverne známa ako objekt bývalých štátnych majetkov. Budova roky chátrala, ale teraz sa dostala do pozornosti verejnosti. Oprávnene. Nový vlastník ju chce rekonštruovať na ubytovňu. Všetci vieme, ako mnohé takéto ubytovne vyzerajú a aké sú ob

Veľkoobjemový kontrajner

Obec Kočovce oznamuje občanom, že každú prvú sobotu v mesiaci  v čase 14,00  hod. do 17,00 hod. bude sprístupnený zberný dvor za spoločenským domom, kde môžete priviezť nadrozmerný odpad do veľkoobjemových kontajnerov a  odpad zo záhrad  (pokosenú trávu, konáre z orezávania stromov – musia byť nasekané na max. 15 cm kusy).

SADZOBNÍK POPLATKOV V OBCI KOČOVCE platný od 30.06.2015

webygroup

Úvodná stránka