Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Odpadové hospodárstvo

Odpadové hospodárstvo

 

O Z N A M

Obec Kočovce Vám oznamuje, že zber nebezpečného odpadu v obci sa uskutoční :

 

13.10. 2017 od 8,00 hod. do 17,00 hod.

 

Nebezpečný odpad prineste za Spoločenský dom v Kočovciach, kde ho od Vás preberú pracovníci obce. Nebezpečný odpad nenechávajte pred bránou do areálu!

Dôslednou separáciou odpadu chránite životné prostredie.

 

Zbierajú sa:

  • nepoškodené žiarivky, neónové trubice
  • NEROZOBRATÉ chladničky a mrazničky
  • motorové a prevodovkové oleje, mazivá a pod.
  • farby, lepidlá a živice
  • tlačiarenské farby, tonery
  • nepoškodené batérie a akumulátory používané v automobiloch, suché galvanické články a pod.
  • NEROZOBRATÉ a nepoškodené elektrické zariadenia používané v domácnosti - televízory, mikrovlnky, práčky, sporáky, elektronika, počítače, myši, tlačiarne a pod.

 

Všetky tekuté a polotuhé látky musia byť v uzavretej plastovej alebo kovovej nádobe, označenej názvom látky. Z technických príčin nie je možné odobrať odpady, ktorých zloženie a pôvod nie sú známe

 

Naďalej máte možnosť priviezť starý nábytok do kontajnera za Spoločenským domom v Kočovciach. Nábytok musí byť rozbitý na diely, bez čalúnenia, skla a kovových častí.

 

 


 

Vážení občania!

V rámci jarného upratovania Obec Kočovce poskytla veľkoobjemový kontajner (VOK) na vyvezenie nadrozmerného odpadu do každej miestnej časti. Kontajner bude umiestnený postupne v každej časti obce.

 

Do kontajnera môžete ukladať odpad, ktorý nie je možné vložiť do smetnej nádoby.  Žiadame Vás, aby ste nábytok – skrine, pohovky, sedačky, postele, stolíky a pod. do kontajnera ukladali rozobrané na menšie časti. Úsporným uložením odpadu do kontajnera sa šetria náklady na jeho vývoz.

VOK-y sú k dispozícii pre občanov našej obce, preto Vás prosíme, vážení občania, aby ste si všímali, či do kontajnera nevyvážajú odpad aj obyvatelia iných obcí a tieto skutočnosti ohlásili na obecnom úrade.

 

V prípade, že v priebehu roka (mimo jarného a jesenného odvozu nadrozmerného odpadu) sa Vám budete potrebovať vyviezť takýto odpad, môžete využiť VOK, ktorý je umiestnený v uzatvorenom areáli za spoločenským domom v Kočovciach. Predtým je ale nutné kontaktovať pracovníka úradu na t. č. 0948/200195 (p. Uhrina) a po dohode s ním Vám bude umožnený prístup ku kontajneru.

 

Drobný stavebný odpad (z údržby alebo opravy domu) môžete  priviezť do VOK-u za SD v Kočovciach po predchádzajúcej dohode s pracovníkom úradu (t. č. 0948/200195).

 

smietiak.jpg


 
kalendár vývozu odpadu II. polrok 2017

 
kalendár vývozu odpadu I. polrok 2017

 

Užitočné informácie k odpadom

Užitočné informácie k odpadom


Výkup papiera

Obec Kočovce oznamuje občanom, že v sobotu 16. septembra 2017 bude firma P & P import vykupovať papier nasledovne: Kočovce, pred Spoločenským domom -  09,50 hod. – 10,30 hod. Beckovská Vieska, pred Spoločenským klubom -  10,40 hod. – 11,00 hod. Rakoľuby, pred Spoločenským klubom - 11,10 hod. – 11,30 hod.      

Veľkoobjemový kontrajner

Obec Kočovce oznamuje občanom, že každú prvú sobotu v mesiaci  v čase 14,00  hod. do 17,00 hod. bude sprístupnený zberný dvor za spoločenským domom, kde môžete priviezť nadrozmerný odpad do veľkoobjemových kontajnerov a  odpad zo záhrad  (pokosenú trávu, konáre z orezávania stromov – musia byť nasekané na max. 15 cm kusy).

SADZOBNÍK POPLATKOV V OBCI KOČOVCE platný od 30.06.2015

webygroup

Úvodná stránka