Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Odpadové hospodárstvo

Odpadové hospodárstvo

 

O Z N A M

Obec Kočovce Vám oznamuje, že zber nebezpečného odpadu v obci sa uskutoční :

 

13.10. 2017 od 8,00 hod. do 17,00 hod.

 

Nebezpečný odpad prineste za Spoločenský dom v Kočovciach, kde ho od Vás preberú pracovníci obce. Nebezpečný odpad nenechávajte pred bránou do areálu!

Dôslednou separáciou odpadu chránite životné prostredie.

 

Zbierajú sa:

  • nepoškodené žiarivky, neónové trubice
  • NEROZOBRATÉ chladničky a mrazničky
  • motorové a prevodovkové oleje, mazivá a pod.
  • farby, lepidlá a živice
  • tlačiarenské farby, tonery
  • nepoškodené batérie a akumulátory používané v automobiloch, suché galvanické články a pod.
  • NEROZOBRATÉ a nepoškodené elektrické zariadenia používané v domácnosti - televízory, mikrovlnky, práčky, sporáky, elektronika, počítače, myši, tlačiarne a pod.

 

Všetky tekuté a polotuhé látky musia byť v uzavretej plastovej alebo kovovej nádobe, označenej názvom látky. Z technických príčin nie je možné odobrať odpady, ktorých zloženie a pôvod nie sú známe

 

Naďalej máte možnosť priviezť starý nábytok do kontajnera za Spoločenským domom v Kočovciach. Nábytok musí byť rozbitý na diely, bez čalúnenia, skla a kovových častí.

 

 


 

Vážení občania!

V rámci jarného upratovania Obec Kočovce poskytla veľkoobjemový kontajner (VOK) na vyvezenie nadrozmerného odpadu do každej miestnej časti. Kontajner bude umiestnený postupne v každej časti obce.

 

Do kontajnera môžete ukladať odpad, ktorý nie je možné vložiť do smetnej nádoby.  Žiadame Vás, aby ste nábytok – skrine, pohovky, sedačky, postele, stolíky a pod. do kontajnera ukladali rozobrané na menšie časti. Úsporným uložením odpadu do kontajnera sa šetria náklady na jeho vývoz.

VOK-y sú k dispozícii pre občanov našej obce, preto Vás prosíme, vážení občania, aby ste si všímali, či do kontajnera nevyvážajú odpad aj obyvatelia iných obcí a tieto skutočnosti ohlásili na obecnom úrade.

 

V prípade, že v priebehu roka (mimo jarného a jesenného odvozu nadrozmerného odpadu) sa Vám budete potrebovať vyviezť takýto odpad, môžete využiť VOK, ktorý je umiestnený v uzatvorenom areáli za spoločenským domom v Kočovciach. Predtým je ale nutné kontaktovať pracovníka úradu na t. č. 0948/200195 (p. Uhrina) a po dohode s ním Vám bude umožnený prístup ku kontajneru.

 

Drobný stavebný odpad (z údržby alebo opravy domu) môžete  priviezť do VOK-u za SD v Kočovciach po predchádzajúcej dohode s pracovníkom úradu (t. č. 0948/200195).

 

smietiak.jpg


 
kalendár vývozu odpadu II. polrok 2017

 
kalendár vývozu odpadu I. polrok 2017

 

Užitočné informácie k odpadom

Užitočné informácie k odpadom


STAROSTA INFORMUJE!!!

Dianie v obci             Hospodárska budova v Kočovciach pod názvom „SÝPKA“ je hlavne staršej generácií dôverne známa ako objekt bývalých štátnych majetkov. Budova roky chátrala, ale teraz sa dostala do pozornosti verejnosti. Oprávnene. Nový vlastník ju chce rekonštruovať na ubytovňu. Všetci vieme, ako mnohé takéto ubytovne vyzerajú a aké sú ob

Upovedomenie o začatí konania na vydanie súhlasu na výrub drevín

Vec: Upovedomenie o začatí konania na vydanie súhlasu na výrub drevín   V zmysle ustanovenia § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení zákona č.408/2011 Z. z. (ďalej len „zákona") týmto Obec Kočovce oznamuje, že dňa 10.11.2017 začalo správne konanie vo veci: vydania súhlasu na výrub drevín podľa § 47 ods. 3 cit

Výkup papiera

Obec Kočovce oznamuje občanom, že v sobotu 16. septembra 2017 bude firma P & P import vykupovať papier nasledovne: Kočovce, pred Spoločenským domom -  09,50 hod. – 10,30 hod. Beckovská Vieska, pred Spoločenským klubom -  10,40 hod. – 11,00 hod. Rakoľuby, pred Spoločenským klubom - 11,10 hod. – 11,30 hod.      

Veľkoobjemový kontrajner

Obec Kočovce oznamuje občanom, že každú prvú sobotu v mesiaci  v čase 14,00  hod. do 17,00 hod. bude sprístupnený zberný dvor za spoločenským domom, kde môžete priviezť nadrozmerný odpad do veľkoobjemových kontajnerov a  odpad zo záhrad  (pokosenú trávu, konáre z orezávania stromov – musia byť nasekané na max. 15 cm kusy).

SADZOBNÍK POPLATKOV V OBCI KOČOVCE platný od 30.06.2015

webygroup

Úvodná stránka