Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

NOVOROČNÝ PRÍHOVOR STAROSTU OBCE Vytlačiť
 

Vážení občania!

 

Pred niekoľkými dňami sme spoločne prežívali najkrajšie sviatky v roku, Vianoce.

Verím, že naplnili Vaše predstavy a priniesli pokoj, ktorý potrebuje každý z nás.

 

Nastal čas príchodu nového roka. Chtiac – nechtiac sa zrejme každý z nás obzrel a zhodnotil ako prežil ten rok minulý. Ale treba sa pozerať dopredu. Z pohľadu našej obce máme vytvorené vynikajúce podmienky a predpoklady správneho smerovania po každej stránke. Územného rozvoja, investičných akcií, kultúrno-spoločenského vyžitia. Je tu dobrá ekonomická báza, na ktorej možno stavať ďalší rozvoj našej obce.

 

Ďakujem Vám za Vašu pomoc, spoluprácu a podporu v uplynulom roku. Zároveň Vás chcem požiadať o Vašu dôveru aj v tomto roku. Je nevyhnutná pre našu prácu. Vopred Vám za pochopenie ďakujem.

V mene vedenia obce Vám v novom roku 2018 prajem pevné zdravie, šťastie, spokojnosť v kruhu svojich blízkych a lásku, ktorej nikdy nie je dosť. Buďme k sebe navzájom ohľaduplní a tešme sa aj z drobností, ktoré nám život prinesie.

 

Starosta obce


 
 

NOVOROČNÝ PRÍHOVOR STAROSTU OBCE

Vážení občania!   Pred niekoľkými dňami sme spoločne prežívali najkrajšie sviatky v roku, Vianoce. Verím, že naplnili Vaše predstavy a priniesli pokoj, ktorý potrebuje každý z nás.   Nastal čas príchodu nového roka. Chtiac – nechtiac sa zrejme každý z nás obzrel a zhodnotil ako prežil ten rok minulý. Ale treba sa pozerať dopredu. Z p

STAROSTA INFORMUJE!!!

Dianie v obci             Hospodárska budova v Kočovciach pod názvom „SÝPKA“ je hlavne staršej generácií dôverne známa ako objekt bývalých štátnych majetkov. Budova roky chátrala, ale teraz sa dostala do pozornosti verejnosti. Oprávnene. Nový vlastník ju chce rekonštruovať na ubytovňu. Všetci vieme, ako mnohé takéto ubytovne vyzerajú a aké sú ob

Upovedomenie o začatí konania na vydanie súhlasu na výrub drevín

Vec: Upovedomenie o začatí konania na vydanie súhlasu na výrub drevín   V zmysle ustanovenia § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení zákona č.408/2011 Z. z. (ďalej len „zákona") týmto Obec Kočovce oznamuje, že dňa 11.12.2017 začalo správne konanie vo veci: vydania súhlasu na výrub drevín podľa § 47 ods. 3 cit

Veľkoobjemový kontrajner

Obec Kočovce oznamuje občanom, že každú prvú sobotu v mesiaci  v čase 14,00  hod. do 17,00 hod. bude sprístupnený zberný dvor za spoločenským domom, kde môžete priviezť nadrozmerný odpad do veľkoobjemových kontajnerov a  odpad zo záhrad  (pokosenú trávu, konáre z orezávania stromov – musia byť nasekané na max. 15 cm kusy).

SADZOBNÍK POPLATKOV V OBCI KOČOVCE platný od 30.06.2015

webygroup

Úvodná stránka