Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Príhovor starostu na slávnostnom programe pri príležitosti Dní obce.Vytlačiť
 

Príhovor starostu na slávnostnom programe pri príležitosti Dní obce.

 

Príjemné sviatočné popoludnie prajem Vám aj ja, vážení viešťania, rakoľubčania, kočovčania, milí hostia!

                Je vari jedno, či popevkom, slovom, alebo spomienkou sa človek vracia k rodnej dedinke, kde prežil roky svojho detstva, kde doposiaľ žije, alebo pokiaľ ho zavial osud do iných končín zeme. predsa cíti a vie, že láska k rodnej dedine je krásna a silná zároveň!

                Už 10. rok sa stretávame tu – na Barine, v centre našej obce pri príležitosti Dní obce. Na podujatí, ktoré nás spája ako jednu obec, jednu rodinu. Historickí sme rozdielni, ale už 58 rokov navzájom spojení. Že je možné takto spoločne existovať a úspešne, ukázali aj posledné roky.

                Nedávno som sa stretol s názorom, že  nie je potrebné sa obzerať do minulosti. Som presvedčený o tom, že práve minulosť nám ukazuje akým smerom máme ísť. Ak sme rozumní a vieme sa z chýb poučiť a hlavne stavať na pozitívnych dielach a úspechoch, ktoré sme dosiahli, vytvárame si všetky predpoklady k úspešnej budúcnosti.

                Asi mi dáte všetci za pravdu, keď  vyslovím často frekventovanú vetu „ako ten čas letí“. Práve preto sú vítané takéto chvíle, príležitosti sa na chvíľu zastaviť, spomaliť krok, pripomenúť si, čo sa nám podarilo vykonať pre rozvoj našej krásnej obce. Rozvíja sa vysokým tempom. Svoje určite robí jej poloha, a preto je veľký záujem tu zostať žiť, ale tiež prísť bývať, teda záujem o stavebné pozemky. Počet obyvateľov už narástol na  1550. Pracovné príležitosti sú vynikajúce, nezamestnanosť takmer nulová.

                Veľmi ma teší, že sa rovnomerne rozvíjajú všetky tri časti obce. K prirodzenému prerastaniu navzájom poslúžia i zmeny územného plánu, ktoré pripravujeme. Všetko smeruje k tomu, čo som už povedal. Jedna obec – jedna rodina. Buďme hrdí, buďme radi, že sem patríme. Ďakujem všetkým, ktorí sa v akejkoľvek  miere o tento jej rozmach zaslúžili.

                Vážení prítomní!

                Prajem Vám čas. Čas tešiť sa a smiať a túto radosť aj iným darovať.

Prajem vám čas  neponáhľať  a nechvátať, ale čas – pokoj prinášať.

Prajem Vám čas v lásku veriť – znova dúfať a milovať.

Prajem Vám čas viny odpúšťať.

Prajem Vám:  čas na život mať!

 

 

 


 
 

Výsledky komunálnych volieb 2018!!!

Zákaz pálenia odpadov!

  Zákaz pálenia odpadov! V záujme predchádzania vzniku priestupkov obec Kočovce upozorňuje občanov na zákaz pálenia odpadov. Spaľovanie lístia, konárov, zvyškov rastlín po zbere úrpody a ostatného odpadu zo záhrad a domácnosti, je zakázané a škodlivé. Tento zákaz upravujú tieto zákony: zákon č. 79/2015 Z.z. o odpadoch a o zmene a dop

Príhovor starostu na slávnostnom programe pri príležitosti Dní obce.

Príhovor starostu na slávnostnom programe pri príležitosti Dní obce.   Príjemné sviatočné popoludnie prajem Vám aj ja, vážení viešťania, rakoľubčania, kočovčania, milí hostia!                 Je vari jedno, či popevkom, slovom, alebo spomienkou sa človek vracia k rodnej dedinke, kde prežil roky svojho detstva, kde doposiaľ žije, alebo poki

Poskytovanie domácej opatrovateľskej služby

Obec Kočovce poskytuje domácu opatrovateľskú službu pre fyzické osoby, ktoré sú odkázané na pomoc inej fyzickej osoby, pri úkonoch sebaobsluhy alebo, alebo pri úkonoch starostlivosti o svoju domácnosť. Ak máte záujem o takúto opatrovateľskú službu u Vás v domácnosti informujte sa v zariadení opatrovateľskej služby alebo na t. č. 032/7798268.

U P O Z O R N E N I E !!!

U P O Z O R N E N I E !!!  Vážení občania, v poslednom období sa vyskytli viaceré prípady poškodenia pomníkov ( a aj odcudzenie pomníka ) na cintoríne v Kočovciach. Pomníky boli posunuté - uvoľnené, akoby pripravené  na odcudzenie. Obec Kočovce preto vyzýva občanov, ktorí si všimli pohyb neznámych podozrivých osôb na cintorínoch, prípadne

STAROSTA INFORMUJE!!!

Dianie v obci             Hospodárska budova v Kočovciach pod názvom „SÝPKA“ je hlavne staršej generácií dôverne známa ako objekt bývalých štátnych majetkov. Budova roky chátrala, ale teraz sa dostala do pozornosti verejnosti. Oprávnene. Nový vlastník ju chce rekonštruovať na ubytovňu. Všetci vieme, ako mnohé takéto ubytovne vyzerajú a aké sú ob

Veľkoobjemový kontrajner

Obec Kočovce oznamuje občanom, že každú prvú sobotu v mesiaci  v čase 14,00  hod. do 17,00 hod. bude sprístupnený zberný dvor za spoločenským domom, kde môžete priviezť nadrozmerný odpad do veľkoobjemových kontajnerov a  odpad zo záhrad  (pokosenú trávu, konáre z orezávania stromov – musia byť nasekané na max. 15 cm kusy).

SADZOBNÍK POPLATKOV V OBCI KOČOVCE platný od 30.06.2015

webygroup

Úvodná stránka