Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

STAROSTA INFORMUJE!!!Vytlačiť
 

Dianie v obci

            Hospodárska budova v Kočovciach pod názvom „SÝPKA“ je hlavne staršej generácií dôverne známa ako objekt bývalých štátnych majetkov. Budova roky chátrala, ale teraz sa dostala do pozornosti verejnosti. Oprávnene. Nový vlastník ju chce rekonštruovať na ubytovňu. Všetci vieme, ako mnohé takéto ubytovne vyzerajú a aké sú obavy z budúcich možných nájomníkov. „Čo starosta s tým nič nerobí? Takéto otázky vnímam. Ale starosta s tým robí čo sa dá, samozrejme v intenciách príslušnej legislatívy. Tu sú dôkazy.

Dňa 10.08.2017 bol zvolaný štátny stavebný dohľad, na ktorom boli zistené stavebné práce bez povolenia. Preto bol stavebník Born2build s. r. o. Bratislava vyzvaný na bezodkladné zastavenie všetkých stavebných prác výzvou zo dňa 21.08.2017. Následne som 13.9.2017 z pozície starostu obce vyzval stavebníka listom, aby splnil ústny prísľub daný na zasadnutí OZ, že zmení účel užívania stavby z ubytovne na byty pre rodiny. Doteraz tak neurobil. Na základe uvedených faktov obec Kočovce ako stavebný úrad vydala rozhodnutie o okamžitej platnosti zastavenia všetkých stavebných prác na stavbe „SÝPKA“. Nerešpektovanie tohto rozhodnutia sa podľa trestného zákona pokladá za marenie výkonu úradného rozhodnutia. Zároveň sa dňa 02.11.2017 uskutočnilo konanie vo veci správneho deliktu proti stavebnému zákonu o uložení pokuty stavebníkovi, za stavebné práce bez stavebného povolenia, ktoré nebolo vydané. Stále zdôrazňujem, že uvedenému stavebníkovi obec, ako stavebný úrad, nevydala doteraz žiadne povolenie podľa stavebného zákona.

Toto sú doterajšie maximálne možné kroky, ktoré podľa príslušných zákonov bolo možné urobiť. Verte nám, že vedeniu obce zodpovedne záleží na tom, akí obyvatelia sa do našej obce môžu ubytovať a aké riziká by s tým boli spojené. O ďalšej situácií a našich krokoch Vás budem včas informovať.


 
 

STAROSTA INFORMUJE!!!

Dianie v obci             Hospodárska budova v Kočovciach pod názvom „SÝPKA“ je hlavne staršej generácií dôverne známa ako objekt bývalých štátnych majetkov. Budova roky chátrala, ale teraz sa dostala do pozornosti verejnosti. Oprávnene. Nový vlastník ju chce rekonštruovať na ubytovňu. Všetci vieme, ako mnohé takéto ubytovne vyzerajú a aké sú ob

Upovedomenie o začatí konania na vydanie súhlasu na výrub drevín

Vec: Upovedomenie o začatí konania na vydanie súhlasu na výrub drevín   V zmysle ustanovenia § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení zákona č.408/2011 Z. z. (ďalej len „zákona") týmto Obec Kočovce oznamuje, že dňa 11.12.2017 začalo správne konanie vo veci: vydania súhlasu na výrub drevín podľa § 47 ods. 3 cit

Veľkoobjemový kontrajner

Obec Kočovce oznamuje občanom, že každú prvú sobotu v mesiaci  v čase 14,00  hod. do 17,00 hod. bude sprístupnený zberný dvor za spoločenským domom, kde môžete priviezť nadrozmerný odpad do veľkoobjemových kontajnerov a  odpad zo záhrad  (pokosenú trávu, konáre z orezávania stromov – musia byť nasekané na max. 15 cm kusy).

SADZOBNÍK POPLATKOV V OBCI KOČOVCE platný od 30.06.2015

webygroup

Úvodná stránka