Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Projekty v obci

Kultúrno - športový stánok Barina - Beckovská Vieska

Kultúrno – športový stánok v miestnej časti Beckovská Vieska, podľa našich skúseností, potreboval už dávnejšie určité stavebné úpravy na tribúne a zároveň prekrytie lavičiek, vzhľadom na rôzne poveternostné podmienky počas podujatí. Tento zámer sme zrealizovali v priebehu júla tohto roku 2017. Vytvorili sme tým nielen príjemnejšie prostredie a možnosť väčšieho zážitku pre divákov, ale i vhodnejšieho pódia pre účinkujúcich. Zároveň sa tým prispelo k estetickejšiemu vzhľadu centra našej BARINY.

DSC_0233.JPG       DSC_0234.JPG

DSC_0236.JPG       DSC_0237.JPG

DSC_0238.JPG       DSC_0239.JPG

DSC_0242.JPG       DSC_0243.JPG

DSC_0248.JPG       DSC_0251.JPG

DSC_0252.JPG


 

Miestna komunikácia k cintorínu a parkovisko - Rakoľuby

Nadväzujem na informácie, ktoré sme na tejto stránke poskytli koncom minulého roku.

Ako sa všetci môžeme presvedčiť, miestna komunikácia k cintorínu v Rakoľuboch je dokončená. Zároveň s radosťou konštatujem, že je zrealizované aj parkovisko pri cintoríne. Každý môže posúdiť ako to vyzerá a podľa slov obyvateľov tejto lokality i širokej verejnosti vládne spokojnosť. Veď posúďte sami!

starosta obce

 DSC_0217.JPG DSC_0218.JPG

DSC_0219.JPG DSC_0220.JPG

DSC_0222.JPG DSC_0225.JPG

DSC_0227.JPG DSC_0229.JPG

DSC_0231.JPG


 

Miestna komunikácia k cintorínu - Rakoľuby

    Prioritnou investičnou akciou v našej obci vzhľadom na takmer havarijný stav je miestna komunikácia v Rakoľuboch od cesty II/515 k cintorínu. Po vybavení všetkých potrebných náležitostí ( aktualizácia PD, stavebné povolenie, výber dodávateľa stavby) boli rekonštrukčné práce začaté 3. novembra 2016. Po odkopaní cca 50 % plochy bolo zistené, že únosnosť pláne nedosiahne požadovaných 45 MPa/cm² z dôvodu nevhodnej zeminy ( premočená pieskovo – hlinitá zemina premiešaná so stavebnou suťou čo sa nedalo dopredu predpokladať). Zároveň bolo zistené komplikované uloženie inžinierskych sietí, ktoré obmedzuje v určitých miestach stavebné práce na vytvorenie potrebného hutného, stabilného podložia. Preto došlo k vzájomnej dohode medzi objednávateľom a zhotoviteľom ohľadne dočasného prerušenia a ich finalizácie podľa poveternostných podmienok ma jar 2017. Veríme, že toto rozhodnutie je správne z pohľadu stabilizácie podložia a samozrejme vybudovanie kvalitnej cesty k spokojnosti občanov tejto lokality i ďalších užívateľov tejto komunikácie.

 

     

                 

         

      


 

Modernizácia verejného osvetlenia v obci Kočovce


 

Výkup papiera

Obec Kočovce oznamuje občanom, že v sobotu 16. septembra 2017 bude firma P & P import vykupovať papier nasledovne: Kočovce, pred Spoločenským domom -  09,50 hod. – 10,30 hod. Beckovská Vieska, pred Spoločenským klubom -  10,40 hod. – 11,00 hod. Rakoľuby, pred Spoločenským klubom - 11,10 hod. – 11,30 hod.      

Veľkoobjemový kontrajner

Obec Kočovce oznamuje občanom, že každú prvú sobotu v mesiaci  v čase 14,00  hod. do 17,00 hod. bude sprístupnený zberný dvor za spoločenským domom, kde môžete priviezť nadrozmerný odpad do veľkoobjemových kontajnerov a  odpad zo záhrad  (pokosenú trávu, konáre z orezávania stromov – musia byť nasekané na max. 15 cm kusy).

SADZOBNÍK POPLATKOV V OBCI KOČOVCE platný od 30.06.2015

webygroup

Úvodná stránka