Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Projekty v obci

Miestna komunikácia k cintorínu - Rakoľuby

    Prioritnou investičnou akciou v našej obci vzhľadom na takmer havarijný stav je miestna komunikácia v Rakoľuboch od cesty II/515 k cintorínu. Po vybavení všetkých potrebných náležitostí ( aktualizácia PD, stavebné povolenie, výber dodávateľa stavby) boli rekonštrukčné práce začaté 3. novembra 2016. Po odkopaní cca 50 % plochy bolo zistené, že únosnosť pláne nedosiahne požadovaných 45 MPa/cm² z dôvodu nevhodnej zeminy ( premočená pieskovo – hlinitá zemina premiešaná so stavebnou suťou čo sa nedalo dopredu predpokladať). Zároveň bolo zistené komplikované uloženie inžinierskych sietí, ktoré obmedzuje v určitých miestach stavebné práce na vytvorenie potrebného hutného, stabilného podložia. Preto došlo k vzájomnej dohode medzi objednávateľom a zhotoviteľom ohľadne dočasného prerušenia a ich finalizácie podľa poveternostných podmienok ma jar 2017. Veríme, že toto rozhodnutie je správne z pohľadu stabilizácie podložia a samozrejme vybudovanie kvalitnej cesty k spokojnosti občanov tejto lokality i ďalších užívateľov tejto komunikácie.

 

     

                 

         

      


 

Modernizácia verejného osvetlenia v obci Kočovce


 

Výberové konanie na obsadenie miesta riaditeľa / riaditeľky Základnej školy s materskou školou.

Výberové konanie na obsadenie miesta riaditeľa / riaditeľky Základnej školy s materskou školou.

Likvidácia drevného odpadu!

pre viac informácií kliknite na priložený súbor

Veľkoobjemový kontrajner

Obec Kočovce oznamuje občanom, že každú prvú sobotu v mesiaci  v čase 14,00  hod. do 17,00 hod. bude sprístupnený zberný dvor za spoločenským domom, kde môžete priviezť nadrozmerný odpad do veľkoobjemových kontajnerov a  odpad zo záhrad  (pokosenú trávu, konáre z orezávania stromov – musia byť nasekané na max. 15 cm kusy).

SADZOBNÍK POPLATKOV V OBCI KOČOVCE platný od 30.06.2015

webygroup

Úvodná stránka