Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Slobodný prístup k informáciám

Slobodný prístup k informáciám

 "Každý má právo na prístup k informáciám, ktoré majú povinné osoby k dispozícii". Tento text je uvedený v § 3 odst.1 Zákona č. 211/2000 Z.z.  o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií).

Obec Kočovce je povinnou osobou v zmysle § 2 uvedeného zákonaZ toho dôvodu tu uvádzame SMERNICU č. 01/2014 o slobodnom prístupe k informáciám v podmienkach samosprávy Obce Kočovce, ďalej Sadzobník úhrad za materiálne náklady pri sprístupňovaní informácií a formulár žiadosti, prostredníctvom ktorého môžete o informácie v zmysle uvedeného zákona požiadať. Úplné znenie zákona tu neuvádzame z dôvodu pomerne častých noviel zákona. Veríme, že v prípade vášho záujmu si ho vyhľadáte napr. tu .


 
Smernica o slobodnom prístupe k informáciám
 smernica 211.pdf (156.2 kB) smernica 211.pdf (156.2 kB)

 
Sadzobník úhrad za materiálne náklady pri sprístupňovaní informácií

 
Formulár žiadosti o poskytnutie informácií
 ziadost 211.pdf (128.7 kB) ziadost 211.pdf (128.7 kB)

 
Formulár žiadosti o poskytnutie informácií
 ziadost 211.docx (19.2 kB) ziadost 211.docx (19.2 kB)

 

STAROSTA INFORMUJE!!!

Dianie v obci             Hospodárska budova v Kočovciach pod názvom „SÝPKA“ je hlavne staršej generácií dôverne známa ako objekt bývalých štátnych majetkov. Budova roky chátrala, ale teraz sa dostala do pozornosti verejnosti. Oprávnene. Nový vlastník ju chce rekonštruovať na ubytovňu. Všetci vieme, ako mnohé takéto ubytovne vyzerajú a aké sú ob

Upovedomenie o začatí konania na vydanie súhlasu na výrub drevín

Vec: Upovedomenie o začatí konania na vydanie súhlasu na výrub drevín   V zmysle ustanovenia § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení zákona č.408/2011 Z. z. (ďalej len „zákona") týmto Obec Kočovce oznamuje, že dňa 11.12.2017 začalo správne konanie vo veci: vydania súhlasu na výrub drevín podľa § 47 ods. 3 cit

Veľkoobjemový kontrajner

Obec Kočovce oznamuje občanom, že každú prvú sobotu v mesiaci  v čase 14,00  hod. do 17,00 hod. bude sprístupnený zberný dvor za spoločenským domom, kde môžete priviezť nadrozmerný odpad do veľkoobjemových kontajnerov a  odpad zo záhrad  (pokosenú trávu, konáre z orezávania stromov – musia byť nasekané na max. 15 cm kusy).

SADZOBNÍK POPLATKOV V OBCI KOČOVCE platný od 30.06.2015

webygroup

Úvodná stránka