Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Stavebný úrad

Spoločný úrad samosprávy Nové Mesto nad Váhom

Spoločný úrad samosprávy v Novom Meste nad Váhom je poverený zabezpečovaním prenesených aj originálnych výkonov úloh štátnej správy pre Obec Kočovce podľa zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov, na základe zmluvy o zriadení spoločného úradu samosprávy.

Spoločný úrad samosprávy (SÚS) má podstránku na oficiálnej www stránke mesta Nové Mesto nad Váhom. SÚS pre našu obec vykonáva okrem iného aj odborné služby stavebného úradu.

Na uvedej podstránke nájdete formuláre, tlačivá, legislatívu, odbornú pomoc a kontakty v prípade vybavovania stavebného povolenia, kolaudačného rozhodnutia, odstraňovania stavby a iné užitočné informácie z oblasti stavebného poriadku.

SUS sa nachádza na 8. poschodí v Dome štátnej správy  ( zelená výšková budova v blízkosti autobusovej stanice) na adrese:

Hviezdoslavova 36, 915 01 Nové Mesto nad Váhom.

Odborným referentom pre našu obec je Ing. Ján Koreň.

Bližšie informácie o SUS, formuláre, legislatíva : tu
Kontakty, úradné hodiny :  tu

 


 

Stavebný úrad - Obec Kočovce

Na OÚ v Obci Kočovce vybavíte: 


ohlásenie drobnej stavby 

- ohlásenie stavebných úprav

- ohlásenie udržiavacích prác

 

V rámci stavebného konania: 

záväzné stanovisko obce k projektovej dokumentácii stavby

- záväzné stanovisko obce k zmene stavby pred dokončením

- záväzné stanovisko obce k odstráneniu stavby

- záväzné stanovisko obce k dodatočnému povoleniu stavby

- súhlas obce na povolenie malého zdroja znečisťovania ovzdušia - MZZ
  (MZZ je aj krb, kozub, krbová vložka, plynový kotol, kotol na drevo alebo pelety)

- súhlas obce na zmenu malého zdroja znečisťovania ovzdušia - MZZ

 

V rámci kolaudačného konania:

- súhlas obce na užívanie malého zdroja znečisťovania ovzdušia - MZZ                                                   

 

Iné:

rozkopávkové povolenie

- určenie použitia trvalého alebo prenosného dopravného značenia 

- záväzné stanovisko obce k zmene užívania stavby

poskytovanie územnoplánovacích informácií

 

Vybavuje:   Stavebný úrad, Obecný úrad v Kočovciach
Kontakt:      +421 327461221, oukocovce@kocovce.sk


 

Stavanie mája

P o z v a n i e na stavanie mája   Obec Kočovce Vás srdečne pozýva na stavanie mája, ktoré bude v nedeľu 29. apríla 2018 o 16,00 hod. pred Spoločenským domom v Kočovciach. Súčasťou stavania mája bude aj posedenie pri grilovanom špekáčiku a hudbe. Občerstvenie je zabezpečené.

U P O Z O R N E N I E !!!

U P O Z O R N E N I E !!!  Vážení občania, v poslednom období sa vyskytli viaceré prípady poškodenia pomníkov ( a aj odcudzenie pomníka ) na cintoríne v Kočovciach. Pomníky boli posunuté - uvoľnené, akoby pripravené  na odcudzenie. Obec Kočovce preto vyzýva občanov, ktorí si všimli pohyb neznámych podozrivých osôb na cintorínoch, prípadne

Zber nebezpečného odpadu

O Z N A M Obec Kočovce Vám oznamuje, že zber nebezpečného odpadu v obci sa uskutoční : v sobotu 21. apríla 2018 od 14,00 – 17,00 hod. Nebezpečný odpad prineste za Spoločenský dom v Kočovciach, kde ho od Vás preberú pracovníci obce. Zbierajú sa: - nepoškodené žiarivky, neónové trubice - NEROZOBRATÉ chladničky a mrazničky - motorov

STAROSTA INFORMUJE!!!

Dianie v obci             Hospodárska budova v Kočovciach pod názvom „SÝPKA“ je hlavne staršej generácií dôverne známa ako objekt bývalých štátnych majetkov. Budova roky chátrala, ale teraz sa dostala do pozornosti verejnosti. Oprávnene. Nový vlastník ju chce rekonštruovať na ubytovňu. Všetci vieme, ako mnohé takéto ubytovne vyzerajú a aké sú ob

Veľkoobjemový kontrajner

Obec Kočovce oznamuje občanom, že každú prvú sobotu v mesiaci  v čase 14,00  hod. do 17,00 hod. bude sprístupnený zberný dvor za spoločenským domom, kde môžete priviezť nadrozmerný odpad do veľkoobjemových kontajnerov a  odpad zo záhrad  (pokosenú trávu, konáre z orezávania stromov – musia byť nasekané na max. 15 cm kusy).

SADZOBNÍK POPLATKOV V OBCI KOČOVCE platný od 30.06.2015

webygroup

Úvodná stránka