Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Územný plán obce

Zmeny a doplnky č. 7

ZaD č. 7

Záväzná textová časť
 KOC_UPNO_ZaD7_Zavazna textova cast_zmena.pdf (701 kB) (701 kB)

 
Textová časť
 KOC_UPNO_ZaD7_Textova cast_zmena.pdf (3.3 MB) (3.3 MB)

 
Schéma záväzných častí
 KOC_ZaD7_Schema zavaznych casti_po zmene.pdf (1.4 MB) (1.4 MB)

 
Širšie vzťahy
 KOC_ZaD7_1 Sirsie vztahy_zmena.pdf (2 MB) (2 MB)

 
Komplexný urbanistický návrh
 KOC_ZaD7_2 Komplexny urbanisticky navrh_po zmene.pdf (1.4 MB) (1.4 MB)

 
Doprava
 KOC_ZaD7_3 Verejné dopravné vybavenie_po zmene.pdf (1.1 MB) (1.1 MB)

 
Energetika
 KOC_ZaD7_4a Verejné technické vybavenie elektrika plyn_po zmene.pdf (1.1 MB) (1.1 MB)

 
Vodovod a kanalizácia
 KOC_ZaD7_4b Verejné technické vybavenie vodovod kanalizácia_po zmene.pdf (1.2 MB) (1.2 MB)

 
Ochrana prírody
 KOC_ZaD7_5 Ochrana prirody tvorba krajiny_po zmene.pdf (1.2 MB) (1.2 MB)

 
Použitie PP na nepoľnohospodárske účely
 KOC_ZaD7_6 Pouzitie PP na nepolnohospodarske ucely_po zmene.pdf (1.2 MB) (1.2 MB)

 

Zmeny a doplnky č. 6

ZaD č. 6

Záväzná textová časť
 koc_upno_zad6_zavazna_textova_cast (1).pdf (725.3 kB) (725.3 kB)

 
Smerná textová časť
 koc_upno_zad6_smerna_textova_cast (1).pdf (3.6 MB) (3.6 MB)

 
Schéma záväzných častí
 koc_upno_zad6_schema_zavaznych_casti (1).pdf (2.1 MB) (2.1 MB)

 
Širšie vzťahy
 koc_zad6_1_sirsie_vztahy (1).pdf (3.6 MB) (3.6 MB)

 
Komplexný urbanistický návrh
 koc_zad6_2_komplexny_urbanisticky_navrh (1).pdf (5.2 MB) (5.2 MB)

 
Doprava
 koc_zad6_3_doprava.pdf (1.5 MB) (1.5 MB)

 
Energetika
 koc_zad6_4a_energetika.pdf (1.6 MB) (1.6 MB)

 
Vodovod a kanalizácia
 koc_zad6_4b_vodovod_kanalizacia.pdf (1.8 MB) (1.8 MB)

 
Ochrana prírody
 koc_zad6_5_ochrana_prirody.pdf (1.8 MB) (1.8 MB)

 
Mapa územia
 koc_zad6_6_plpf (2).pdf (1.8 MB) (1.8 MB)

 

STAROSTA INFORMUJE!!!

Dianie v obci             Hospodárska budova v Kočovciach pod názvom „SÝPKA“ je hlavne staršej generácií dôverne známa ako objekt bývalých štátnych majetkov. Budova roky chátrala, ale teraz sa dostala do pozornosti verejnosti. Oprávnene. Nový vlastník ju chce rekonštruovať na ubytovňu. Všetci vieme, ako mnohé takéto ubytovne vyzerajú a aké sú ob

Upovedomenie o začatí konania na vydanie súhlasu na výrub drevín

Vec: Upovedomenie o začatí konania na vydanie súhlasu na výrub drevín   V zmysle ustanovenia § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení zákona č.408/2011 Z. z. (ďalej len „zákona") týmto Obec Kočovce oznamuje, že dňa 11.12.2017 začalo správne konanie vo veci: vydania súhlasu na výrub drevín podľa § 47 ods. 3 cit

Veľkoobjemový kontrajner

Obec Kočovce oznamuje občanom, že každú prvú sobotu v mesiaci  v čase 14,00  hod. do 17,00 hod. bude sprístupnený zberný dvor za spoločenským domom, kde môžete priviezť nadrozmerný odpad do veľkoobjemových kontajnerov a  odpad zo záhrad  (pokosenú trávu, konáre z orezávania stromov – musia byť nasekané na max. 15 cm kusy).

SADZOBNÍK POPLATKOV V OBCI KOČOVCE platný od 30.06.2015

webygroup

Úvodná stránka