Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Verejný vodovod a kanalizácia

Obecná vodárensko - kanalizačná spoločnosť SOCHOŇ

podstránku priebežne dopĺňame  ...(webmaster)

Obecnú vodárensko - kanalizačnú spoločnosť Sochoň  s názvom OVKS Sochoň s. r. o. založila naša obec spolu s okolitými obcami Nová Ves nad Váhom a Hôrka nad Váhom po dobudovaní spoločnej kanalizácie za účelom prevádzkovania verejných vodovodov ( VV ) a verejnej kanalizácie.( VK ).

sídlo spoločnosti : 916 31 Kočovce 280   (na prízemí v budove obecného úradu v Kočovciach)

V prípade poruchy na VV alebo VK volajte bezodkladne hot-line  +421 948043882.


 

Kontaktné údaje

ADRESA: 
OVKS Sochoň s.r.o., 916 31 Kočovce 280 
 
KONTAKTY:   
konateľ spoločnostiRudolf Čehák+421 948043882ovkssochon@kocovce.sk
poruchová služba-//--//--//-
údržba a prevádzka-//--//--//-
osoba spôsobilá Ing. Katarína Pavlíková+421 944214729ovkssochon@kocovce.sk
fakturácie-//--//--//-
rozbory vody-//--//--//-
   
ÚRADNÉ HODINY:  
pondelok  
utorok  
streda  
štvrtok  
piatok  
  

Dôležité informácie


Výsledky komunálnych volieb 2018!!!

Zákaz pálenia odpadov!

  Zákaz pálenia odpadov! V záujme predchádzania vzniku priestupkov obec Kočovce upozorňuje občanov na zákaz pálenia odpadov. Spaľovanie lístia, konárov, zvyškov rastlín po zbere úrpody a ostatného odpadu zo záhrad a domácnosti, je zakázané a škodlivé. Tento zákaz upravujú tieto zákony: zákon č. 79/2015 Z.z. o odpadoch a o zmene a dop

Príhovor starostu na slávnostnom programe pri príležitosti Dní obce.

Príhovor starostu na slávnostnom programe pri príležitosti Dní obce.   Príjemné sviatočné popoludnie prajem Vám aj ja, vážení viešťania, rakoľubčania, kočovčania, milí hostia!                 Je vari jedno, či popevkom, slovom, alebo spomienkou sa človek vracia k rodnej dedinke, kde prežil roky svojho detstva, kde doposiaľ žije, alebo poki

Poskytovanie domácej opatrovateľskej služby

Obec Kočovce poskytuje domácu opatrovateľskú službu pre fyzické osoby, ktoré sú odkázané na pomoc inej fyzickej osoby, pri úkonoch sebaobsluhy alebo, alebo pri úkonoch starostlivosti o svoju domácnosť. Ak máte záujem o takúto opatrovateľskú službu u Vás v domácnosti informujte sa v zariadení opatrovateľskej služby alebo na t. č. 032/7798268.

U P O Z O R N E N I E !!!

U P O Z O R N E N I E !!!  Vážení občania, v poslednom období sa vyskytli viaceré prípady poškodenia pomníkov ( a aj odcudzenie pomníka ) na cintoríne v Kočovciach. Pomníky boli posunuté - uvoľnené, akoby pripravené  na odcudzenie. Obec Kočovce preto vyzýva občanov, ktorí si všimli pohyb neznámych podozrivých osôb na cintorínoch, prípadne

STAROSTA INFORMUJE!!!

Dianie v obci             Hospodárska budova v Kočovciach pod názvom „SÝPKA“ je hlavne staršej generácií dôverne známa ako objekt bývalých štátnych majetkov. Budova roky chátrala, ale teraz sa dostala do pozornosti verejnosti. Oprávnene. Nový vlastník ju chce rekonštruovať na ubytovňu. Všetci vieme, ako mnohé takéto ubytovne vyzerajú a aké sú ob

Veľkoobjemový kontrajner

Obec Kočovce oznamuje občanom, že každú prvú sobotu v mesiaci  v čase 14,00  hod. do 17,00 hod. bude sprístupnený zberný dvor za spoločenským domom, kde môžete priviezť nadrozmerný odpad do veľkoobjemových kontajnerov a  odpad zo záhrad  (pokosenú trávu, konáre z orezávania stromov – musia byť nasekané na max. 15 cm kusy).

SADZOBNÍK POPLATKOV V OBCI KOČOVCE platný od 30.06.2015

webygroup

Úvodná stránka