Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Všeobecne záväzné nariadenia obce ( VZN )

Platné VZN Obce Kočovce

Vo veciach územnej samosprávy a prenesenej štátnej správy obec môže vydávať všeobecne záväzné nariadenia ( VZN ) Tieto nariadenia majú na území obce silu zákona, z čoho vyplýva, že sú záväzné pre všetkých obyvateľov obce, osoby podnikajúce na území obce ako aj pre všetky osoby nachádzajúce sa na území obce.


 
Aktualizovaný zoznam platnýcfh VZN

 

2/2017účinné
 

Všeobecne záväzné nariadenie Obce Kočovce č. 2/2017 o miestnom poplatku za rozvoj VZN poplatok za rozvoj_2017_schválený.pdf VZN poplatok za rozvoj_2017_schválený.pdf (456.8 kB)
schválené: 20.3.2017, vyhlásené: 29.3.2017, účinné: 13.4.2017

1/2017účinné
 

Všeobecne záväzné nariadenieObce Kočovce č. 01/2017o podmienkach poskytovania dotácií z prostriedkov Obce Kočovce VZN_ poskytovanie dotácií.pdf VZN_ poskytovanie dotácií.pdf (390.5 kB)
schválené: 20.3.2017, vyhlásené: 22.3.2017, účinné: 5.4.2017

1/2016účinné
 

VZN č. 1/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území obce Kočovce VZN_odpady 1_2016.pdf VZN_odpady 1_2016.pdf (375.4 kB)
schválené: 23.5.2016, vyhlásené: 27.5.2016, účinné: 1.7.2016

4/2015zrušené
 

Úplné znenie
VZN č. 04/2015 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy a školských zariadení so sídlom na území Obce Kočovce. VZN č  04-2015-výška dotácie na ŠZ.pdf VZN č 04-2015-výška dotácie na ŠZ.pdf (242.5 kB)
schválené: 11.12.2015, vyhlásené: 15.12.2015, účinné: 1.1.2016, platné do: 31.12.2016

3/2015účinné
 

Úplné znenie
VZN č. 03/2015, ktorým sa vyhradzuje miesto a ustanovujú podmienky na umiestňovanie volebných plagátov na verejných priestranstvách počas volebnej kampane pre voľby do Národnej rady Slovenskej republiky, voľby do Európskeho parlamentu, voľby do orgánov samosprávnych krajov a voľby do orgánov samosprávy obcí. VZN_2015_  voľby II .pdf VZN_2015_ voľby II .pdf (216.2 kB)
schválené: 11.12.2015, vyhlásené: 15.12.2015, účinné: 30.12.2015

2/2015účinné
 

Úplné znenie
schválené: 28.9.2015, vyhlásené: 30.9.2015, účinné: 15.10.2015
nahrádza: 20/2006

1/2015účinné
 

Úplné znenie
schválené: 30.3.2015, vyhlásené: 31.3.2015, účinné: 14.4.2015

0/2015účinné
 

Novelizácia/dodatok
Dodatok č. 2 k VZN Obce Kočovce č. 6/2012 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpad dodatok   č  2 k VZN 6_2012 _KO.pdf dodatok č 2 k VZN 6_2012 _KO.pdf (208.4 kB)
schválené: 11.12.2015, vyhlásené: 15.12.2015, účinné: 1.1.2016

3/2014zrušené
 

Úplné znenie
Súbor na stiahnutie VZN č  03-2014.pdf VZN č 03-2014.pdf (245 kB)
schválené: 5.12.2014, vyhlásené: 8.12.2014, účinné: 1.1.2015, platné do: 31.12.2015

2/2014účinné
 

Úplné znenie
schválené: 25.8.2014, vyhlásené: 26.8.2014, účinné: 10.9.2014

1/2014účinné
 

Úplné znenie
Súbor na stiahnutie VZN č. 01_2014.pdf VZN č. 01_2014.pdf (95.2 kB)
schválené: 28.3.2014, vyhlásené: 31.3.2014, účinné: 15.4.2014

0/2014účinné
 

Novelizácia/dodatok
schválené: 5.12.2014, vyhlásené: 8.12.2014, účinné: 1.1.2015
nahrádza: 5/2012

0/2014účinné
 

Novelizácia/dodatok
schválené: 5.12.2014, vyhlásené: 8.12.2014, účinné: 1.1.2015
nahrádza: 6/2012

0/2014účinné
 

Novelizácia/dodatok
schválené: 27.10.2014, vyhlásené: 28.10.2014, účinné: 11.11.2014
nahrádza: 3/2011

2/2013zrušené
 

Úplné znenie
schválené: 13.12.2013, vyhlásené: 16.12.2013, účinné: 1.1.2014, platné do: 31.12.2014

0/2013účinné
 

Novelizácia/dodatok
schválené: 25.11.2013, vyhlásené: 26.11.2013, účinné: 1.1.2014
nahrádza: 5/2012

7/2012účinné
 

Úplné znenie
Súbor na stiahnutie VZN č_07_2012.pdf VZN č_07_2012.pdf (3 MB)
schválené: 14.12.2012, vyhlásené: 17.12.2012, účinné: 2.1.2013

6/2012účinné
 

Úplné znenie
schválené: 14.12.2012, vyhlásené: 17.12.2012, účinné: 2.1.2013
predchádza: 0/2014

5/2012účinné
 

Úplné znenie
Súbor na stiahnutie VZN č.05_2012.pdf VZN č.05_2012.pdf (191 kB)
schválené: 14.12.2012, vyhlásené: 17.12.2012, účinné: 2.1.2013
predchádza: 0/2014

4/2012účinné
 

Úplné znenie
schválené: 25.10.2012, vyhlásené: 26.10.2012, účinné: 12.11.2012

1/2012účinné
 

Úplné znenie
schválené: 19.3.2012, vyhlásené: 20.3.2012, účinné: 4.4.2012

0/2012účinné
 

Novelizácia/dodatok
schválené: 16.1.2012, vyhlásené: 17.1.2012, účinné: 1.2.2012
nahrádza: 3/2011

0/2012účinné
 

Novelizácia/dodatok
schválené: 14.12.2012, vyhlásené: 17.12.2012, účinné: 2.1.2013
nahrádza: 5/2008

0/2012účinné
 

Novelizácia/dodatok
schválené: 25.10.2012, vyhlásené: 26.10.2012, účinné: 12.11.2012
nahrádza: 20/2006

3/2011účinné
 

Úplné znenie
schválené: 19.9.2011, účinné: 4.10.2011
predchádza: 0/2012

0/2010účinné
 

Novelizácia/dodatok
schválené: 10.12.2010, vyhlásené: 14.12.2010, účinné: 1.1.2010
nahrádza: 5/2008

5/2008účinné
 

Úplné znenie
schválené: 12.12.2008, vyhlásené: 15.12.2008, účinné: 1.1.2009
predchádza: 0/2010

4/2008účinné
 

Úplné znenie
schválené: 12.12.2008, účinné: 12.12.2008

1/2008účinné
 

Úplné znenie
Súbor na stiahnutie VZN č.01_2008.pdf VZN č.01_2008.pdf (291.7 kB)
schválené: 23.6.2008, vyhlásené: 24.6.2008, účinné: 9.7.2008

1/2007účinné
 

Úplné znenie
schválené: 26.3.2007, vyhlásené: 27.3.2007, účinné: 11.4.2007

21/2006účinné
 

Úplné znenie
Súbor na stiahnutie VZN č. XXI.pdf VZN č. XXI.pdf (205.6 kB)
schválené: 3.4.2006, vyhlásené: 4.4.2006, účinné: 19.4.2006

20/2006účinné
 

Úplné znenie
Súbor na stiahnutie VZN č. XX.pdf VZN č. XX.pdf (726.5 kB)
schválené: 6.3.2006, vyhlásené: 9.3.2006, účinné: 23.3.2006
predchádza: 2/2015

14/2004účinné
 

Úplné znenie
Súbor na stiahnutie VZN č. XIV.pdf VZN č. XIV.pdf (56.9 kB)
schválené: 9.2.2004, vyhlásené: 9.2.2004, účinné: 1.1.2004

Výkup papiera

Obec Kočovce oznamuje občanom, že v sobotu 16. septembra 2017 bude firma P & P import vykupovať papier nasledovne: Kočovce, pred Spoločenským domom -  09,50 hod. – 10,30 hod. Beckovská Vieska, pred Spoločenským klubom -  10,40 hod. – 11,00 hod. Rakoľuby, pred Spoločenským klubom - 11,10 hod. – 11,30 hod.      

Veľkoobjemový kontrajner

Obec Kočovce oznamuje občanom, že každú prvú sobotu v mesiaci  v čase 14,00  hod. do 17,00 hod. bude sprístupnený zberný dvor za spoločenským domom, kde môžete priviezť nadrozmerný odpad do veľkoobjemových kontajnerov a  odpad zo záhrad  (pokosenú trávu, konáre z orezávania stromov – musia byť nasekané na max. 15 cm kusy).

SADZOBNÍK POPLATKOV V OBCI KOČOVCE platný od 30.06.2015

webygroup

Úvodná stránka