Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

archív rok 2015

Vianočný turnaj v stolnom tenise 2015


 

Vianočný turnaj v stolnom tenise 2015

bez názvu
bez názvu
bez názvu
bez názvu

 
 
bez názvu
bez názvu
bez názvu
bez názvu

 
 
bez názvu
bez názvu
bez názvu
bez názvu

 
 
bez názvu
bez názvu
bez názvu
bez názvu

 
 
bez názvu
bez názvu

 

Adventná výstava 2015

Adventná výstava

      Posledný novembrový víkend, na začiatku adventu, sa v našej obci konala výstava, ktorá spájala dve obdobia roka - jeseň a vianočné obdobie. Obdivovali sme i ochutnávali rôzne odrody jabĺk, hrušiek, hrozno, ale i cudzokrajné kiwi, ktoré dopestoval pán Majerník. Pán Perlák nám predstavil svoju zbierku kameňov, na ktoré vlastnoručne vyrýva rôzne obrazy. Medzi najzaujímavejšie určite patril v plochom kameni vybrúsený erb našej obce. Pán Putera už tradične vystavoval svoj domáci med, návštevníkov výstavy zaujali i sviečky z vosku, ktoré sám vyrába, či sušené liečivé byliny.

     Táto výstava dala našim občanom príležitosť ukázať svoju šikovnosť, tvorivosť, nápaditosť. Predstavili vlastné výrobky a tak sa zviditeľnili. Milo prekvapili žiaci zo základnej školy s výrobkami, ktoré pripravili v družine, či na krúžku šikovných rúk.

     Mnohí návštevníci výstavy si z vystavovaného tovaru vybrali aj darčeky pre svojich blízkych, adventné venčeky, na ktorých si v nedeľu zažali prvú sviečku. Srdcia im zas naplnila vianočná nálada.

 


 

Adventná výstava 2015

bez názvu
bez názvu
bez názvu
bez názvu

 
 
bez názvu
bez názvu
bez názvu
bez názvu

 
 
bez názvu
bez názvu
bez názvu
bez názvu

 
 
bez názvu
bez názvu
bez názvu
bez názvu

 
 
bez názvu
bez názvu
bez názvu
bez názvu

 
 
bez názvu

 

Stretnutie s Mikulášom 2015

Stretnutie s Mikulášom

    6. decembra 2015 do našej obce zavítal Mikuláš, aby odmenil všetky dobré deti. Sprevádzal ho anjel a čertisko, ktorý narobil medzi deťmi trochu rozruchu. Niektorým nahnal aj strach a veru, sem - tam sa z očiek vykotúľala aj slzička. Naopak, deti, ktoré poslúchali celý rok, sa čerta nemuseli vôbec obávať. Sladké odmeny od Mikuláša a anjela dostali všetky deti.

    Pred príchodom Mikuláša si deti s pomocou rodičou pripravovali vianočné želania. Jedno želanie mali pre seba a druhé pre svojich blízkych -- mamičku, otecka, súrodenca, kamaráta... Svoje želanie zavesili na vianočný stromček, druhé postupne spájali do jedného veľkého priania. Spoločne sme vytvorili želanie o dĺžke 4,40 m. Na budúci rok sa budeme s deťmi snažiť prekonať tento náš rekord.

    Svoju hravosť ukázali deti pri malých súťažiach, do ktorých sa mnohé zapojili - väčšie i menšie. Na občerstvenie boli pre deti pripravené zákusky od sponzorov, ktorým chceme poďakovať za ich štedrosť.


 

Stretnutie s Mikulášom 2015

bez názvu
bez názvu
bez názvu
bez názvu

 
 
bez názvu
bez názvu
bez názvu
bez názvu

 
 
bez názvu
bez názvu
bez názvu
bez názvu

 
 
bez názvu
bez názvu
bez názvu
bez názvu

 
 
bez názvu
bez názvu
bez názvu
bez názvu

 
 
bez názvu
bez názvu
bez názvu
bez názvu

 
 
bez názvu
bez názvu
bez názvu

 

Mesiac úcty k starším

                                                

Starší ľudia si zaslúžia oveľa väčšiu úctu ako sa nám zdá a to nielen v októbri, ale počas celého roka. Nielenže sú nositeľmi pozitívnej energie, ale rokmi nadobudli životné skúsenosti, ktoré odovzdávajú nám mladší. Sú našimi rodičmi, učiteľmi a kamarátmi . Vždy vedia pomôcť , poradiť a potešiť, žiadna povinnosť im nepríde ťažká, pokiaľ im to sily a zdravie dovolia. Trápia ich naše starosti , oveľa viac dokážu s nami prežívať radosť a lásky majú plnú náruč. Napokon, aj za svoj život im vďačíme... 

V našej obci si každoročne pripomíname tento vzácny sviatok „ Október, mesiac úcty k starším“. Obec Kočovce a komisia kultúry v spolupráci so ZŠ s MŠ Kočovce pripravili slávnostné posedenie s našimi staršími spoluobčanmi, ktoré sa uskutočnilo dňa 11.10.2012 o 15.00 hod. v Spoločenskom dome v Kočovciach.
Na úvod sa našim „oslávencom“ milými slovami prihovoril starosta obce Kočovce pán RNDr. Jozef Ševcech. Básňami, piesňami a veselými tancami zabavili a potešili svojich starkých deti a žiaci Základnej školy s materskou školou Kočovce. Pripravená bola aj živá hudba a občerstvenie.


 

Mesiac úcty k starším

bez názvu
bez názvu
bez názvu
bez názvu

 
 
bez názvu
bez názvu
bez názvu
bez názvu

 
 
bez názvu
bez názvu
bez názvu
bez názvu

 
 
bez názvu
bez názvu
bez názvu
bez názvu

 
 
bez názvu
bez názvu
bez názvu
bez názvu

 
 
bez názvu
bez názvu
bez názvu
bez názvu

 
 
bez názvu
bez názvu
bez názvu
bez názvu

 
 
bez názvu
bez názvu
bez názvu
bez názvu

 
 

 

Deň obce 25.7.2015

 

Poďakovanie starostu obce

   

     Dňa 25. júla 2015 sa uskutočnil 7. ročník "Dňa obce KOČOVCE". Ako starosta obce sa chcem aj touto formou poďakovať súťažiacim, povzbudzujúcim, zabávajúcim sa, skrátka všetkým, ktorí sa tejto vydarenej akcie zúčastnili. Samozrejme srdečná vďaka patrí členom kultúrnej komisie, aktivačným zamestnancom obce, všetkým, ktorí akýmkoľvek spôsobom pomohli pri organizácii tohto kultúrno-spoločenského podujatia. Vnímam veľmi pozitívnu odozvu od mnohých z vás, ktorí ste sa akcie zúčastnili, ako aj od tých, ktorí sa nemohli zúčastniť a ľutovali, že prísť nemohli. Povzbudení, tešíme sa na ďalší ročník.


 

Deň obce 2015

bez názvu
bez názvu
bez názvu
bez názvu

 
 
bez názvu
bez názvu
bez názvu
bez názvu

 
 
bez názvu
bez názvu
bez názvu
bez názvu

 
 
bez názvu
bez názvu
bez názvu
bez názvu

 
 
bez názvu
bez názvu
bez názvu
bez názvu

 
 
bez názvu
bez názvu
bez názvu
bez názvu

 
 

 

Deň matiek 17.5.2015

Deň matiek

Obec Kočovce a komisia kultúry organizovala pre všetky mamy a staré mamy našej obce posedenie pri príležitosti Dňa matiek, ktoré sa konalo v nedeľu 17. mája 2015 o 14,00 hod. v spoločenskom dome v Kočovciach. V programe vystúpili deti z materskej školy a žiaci zo základnej školy v Kočovciach. Pripravené bolo aj občerstvenie a mamičky a babičky si mohli dopriať masáž, manikúru či služby kozmetičky.  

 


 

Deň matiek 17.5.2015

bez názvu
bez názvu
bez názvu
bez názvu

 
 
bez názvu
bez názvu
bez názvu
bez názvu

 
 
bez názvu
bez názvu
bez názvu
bez názvu

 
 
bez názvu
bez názvu
bez názvu
bez názvu

 
 
bez názvu
bez názvu

 

Stavanie mája 2015

bez názvu
bez názvu
bez názvu
bez názvu

 
 
bez názvu
bez názvu
bez názvu
bez názvu

 
 
bez názvu
bez názvu
bez názvu
bez názvu

 
 
bez názvu

 

Kladenie vencov pri Trojkríži v Rakoľuboch 7.4.2015

Dňa 7. apríla 2015 sme si pripomenuli výročie oslobodenia našej obce prietnou spomienkou už tradične pri "Trojkríži" v Rakoľuboch. Za účasti vzácnych hostí zo zahraničia i predstaviteľov štátnej správy a samosprávy sa uskutočnila slávnosť kladenia vencov. Starosta našej obce RNDr. Jozef Ševcech vo svojom príhovore okrem iného uviedol:

"Postojme na chvíľu a dajme sa osloviť posolstvom mieru. Na mieste, ktoré pripomína miesto, ktoré symbolizuje, ale hlavne miesto, ktoré nám káže nezabudnúť. Ako starosta tejto obce som hrdý na to, že sa tu rok čo rok stretávame, aby sme si uvedomili a pripomenuli, že aj v našej obci sa odohrali významné udalosti boja proti násiliu proti tyranizmu, proti fašizmu."

V závere príhovoru poďakoval miestnym obyvateľom za príkladnú starostlivosť o toto pietne miesto, čo určite svedčí o tom, že si ľudia vážia históriu a hlavne tých, ktorým vďačíme za slobodu. 


 

Kladenie vencov pri Trojkríži v Rakoľuboch 7.4.2015

bez názvu
bez názvu
bez názvu
bez názvu

 
 
bez názvu
bez názvu
bez názvu
bez názvu

 
 
bez názvu
bez názvu
bez názvu
bez názvu

 
 
bez názvu
bez názvu
bez názvu
bez názvu

 
 
bez názvu
bez názvu
bez názvu
bez názvu

 
 

 

Deň učiteľov 25.03.2015

bez názvu
bez názvu
bez názvu
bez názvu

 
 
bez názvu
bez názvu
bez názvu
bez názvu

 
 
bez názvu
bez názvu
bez názvu
bez názvu

 
 
bez názvu

 

Fašiangové slávnosti s pochovávaním basy 13.2.2015

Dňa 13.2.2015 sa uskutočnilo v spoločenskom dome v Kočovciach fašiangové posedenie a zábava s pochovávaním basy. Ako pohostenie sa tento krát podávala kapustinca a nechýbali ani chutné tradičné šišky. Nechýbala vyzdobená basa na márach ani smútočný sprievod a farár, no a po sprievode bola tradične zábava, ktorá trvala dlho do noci. 


 

Pochovávanie basy 13.2.2015

bez názvu
bez názvu
bez názvu
bez názvu

 
 
bez názvu
bez názvu
bez názvu
bez názvu

 
 
bez názvu
bez názvu
bez názvu
bez názvu

 
 
bez názvu
bez názvu
bez názvu
bez názvu

 
 
bez názvu
bez názvu

 

Výzva na pokosenie zaburinených pozemkov

Výzva na pokosenie zaburinených pozemkov      Obec Kočovce upozorňuje vlastníkov a užívateľov pozemkov na ich zákonnú povinnosť predchádzať výskytu a šíreniu burín na svojich pozemkoch. Nedodržiavaním týchto povinností sa majitelia neudržiavaných pozemkov dopúšťajú porušenia zákona na základe čoho im môže byť udelená pokuta. Vzhľadom na výskyt 

Ospravedlnenie!

Ospravedlnenie  V priebehu mesiaca marec bolo fyzickým a právnickým osobám, ktorí majú zriadenú elektronickú schránku na portali slovensko.sk opätovne doručené rozhodnutie o vyrubení dane z nehnuteľnosti a poplatku za komunálne odpady za rok 2018. Doručenie bolo vykonané aj tým, ktorí majú svoje záväzky voči obci splnené. Chybou programu, ktorú

Zákaz pálenia odpadov!

  Zákaz pálenia odpadov! V záujme predchádzania vzniku priestupkov obec Kočovce upozorňuje občanov na zákaz pálenia odpadov. Spaľovanie lístia, konárov, zvyškov rastlín po zbere úrpody a ostatného odpadu zo záhrad a domácnosti, je zakázané a škodlivé. Tento zákaz upravujú tieto zákony: zákon č. 79/2015 Z.z. o odpadoch a o zmene a dop

Poskytovanie domácej opatrovateľskej služby

Obec Kočovce poskytuje domácu opatrovateľskú službu pre fyzické osoby, ktoré sú odkázané na pomoc inej fyzickej osoby, pri úkonoch sebaobsluhy alebo pri úkonoch starostlivosti o svoju domácnosť. Ak máte záujem o takúto opatrovateľskú službu u Vás v domácnosti informujte sa na t. č. 032/7461226 alebo na zos@kocovce.sk

U P O Z O R N E N I E !!!

U P O Z O R N E N I E !!!  Vážení občania, v poslednom období sa vyskytli viaceré prípady poškodenia pomníkov ( a aj odcudzenie pomníka ) na cintoríne v Kočovciach. Pomníky boli posunuté - uvoľnené, akoby pripravené  na odcudzenie. Obec Kočovce preto vyzýva občanov, ktorí si všimli pohyb neznámych podozrivých osôb na cintorínoch, prípadne

STAROSTA INFORMUJE!!!

Dianie v obci             Hospodárska budova v Kočovciach pod názvom „SÝPKA“ je hlavne staršej generácií dôverne známa ako objekt bývalých štátnych majetkov. Budova roky chátrala, ale teraz sa dostala do pozornosti verejnosti. Oprávnene. Nový vlastník ju chce rekonštruovať na ubytovňu. Všetci vieme, ako mnohé takéto ubytovne vyzerajú a aké sú ob

Veľkoobjemový kontrajner

Obec Kočovce oznamuje občanom, že každú prvú sobotu v mesiaci  v čase 14,00  hod. do 17,00 hod. bude sprístupnený zberný dvor za spoločenským domom, kde môžete priviezť nadrozmerný odpad do veľkoobjemových kontajnerov a  odpad zo záhrad  (pokosenú trávu, konáre z orezávania stromov – musia byť nasekané na max. 15 cm kusy).

SADZOBNÍK POPLATKOV V OBCI KOČOVCE platný od 30.06.2015

webygroup

Úvodná stránka