Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Info o obci

Kočovce - Beckovská Vieska - Rakoľuby

Obec Kočovce  sa nachádza 8 km od okresného mesta Nové Mesto nad Váhom, 23 km od krajského mesta Trenčín a 23 km od kúpeľného mesta Piešťany.

Obec má 3 miestne časti  ( Kočovce, Beckovská Vieska, Rakoľuby ) s 1564 obyvateľmi (stav k 31.12.2018). V blízkosti obce  je rekreačný areál Zelená voda, hrad Beckov, Čachtický hrad a hrad Tematín.

V obci je verejnosti prístupný rozsiahly park s kaštieľom, Učebno-rekreačným zariadením a Regionálnym centrom technického vzdelávania vo vlastníctve Stavebnej fakulty STU Bratislava s možnosťou ubytovania a relaxu.

Návštevník Kočoviec má  možnosť absolvovať vychádzku po historicko - prírodovednom náučnom chodníku ("9 zastavení na Rakovského chodníku") v celkovej dĺžke cca 5km, vychádzajúc z centra obce. V katastri obce je poľovnícko - športová  streľnica s olympijskými parametrami na brokovú i guľovú streľbu. V správe Lesov SR je zvernica s diviakmi, muflónmi, danielmi a srnčou zverou.

Obcou vedie viacero cyklotrás. Milovníci lyžovania majú možnosť navštíviť lyžiarske stredisko v Kálnici, alebo vzdialenejšie na Veľkej Javorine alebo Bezovci.

V miestnej časti Kočovce sa nachádza plneorganizovaná Základná škola s materskou školou. Obec vlastní 29 bytových jednotiek určených k nájmu. Obec má vybudovaný verejný vodovod, plynovod a kanalizáciu.

V miestnej časti Rakoľuby je priemyselná zóna s možnosťou zamestnania sa.

 


 

Výzva na pokosenie zaburinených pozemkov

Výzva na pokosenie zaburinených pozemkov      Obec Kočovce upozorňuje vlastníkov a užívateľov pozemkov na ich zákonnú povinnosť predchádzať výskytu a šíreniu burín na svojich pozemkoch. Nedodržiavaním týchto povinností sa majitelia neudržiavaných pozemkov dopúšťajú porušenia zákona na základe čoho im môže byť udelená pokuta. Vzhľadom na výskyt 

Ospravedlnenie!

Ospravedlnenie  V priebehu mesiaca marec bolo fyzickým a právnickým osobám, ktorí majú zriadenú elektronickú schránku na portali slovensko.sk opätovne doručené rozhodnutie o vyrubení dane z nehnuteľnosti a poplatku za komunálne odpady za rok 2018. Doručenie bolo vykonané aj tým, ktorí majú svoje záväzky voči obci splnené. Chybou programu, ktorú

Zákaz pálenia odpadov!

  Zákaz pálenia odpadov! V záujme predchádzania vzniku priestupkov obec Kočovce upozorňuje občanov na zákaz pálenia odpadov. Spaľovanie lístia, konárov, zvyškov rastlín po zbere úrpody a ostatného odpadu zo záhrad a domácnosti, je zakázané a škodlivé. Tento zákaz upravujú tieto zákony: zákon č. 79/2015 Z.z. o odpadoch a o zmene a dop

Poskytovanie domácej opatrovateľskej služby

Obec Kočovce poskytuje domácu opatrovateľskú službu pre fyzické osoby, ktoré sú odkázané na pomoc inej fyzickej osoby, pri úkonoch sebaobsluhy alebo pri úkonoch starostlivosti o svoju domácnosť. Ak máte záujem o takúto opatrovateľskú službu u Vás v domácnosti informujte sa na t. č. 032/7461226 alebo na zos@kocovce.sk

U P O Z O R N E N I E !!!

U P O Z O R N E N I E !!!  Vážení občania, v poslednom období sa vyskytli viaceré prípady poškodenia pomníkov ( a aj odcudzenie pomníka ) na cintoríne v Kočovciach. Pomníky boli posunuté - uvoľnené, akoby pripravené  na odcudzenie. Obec Kočovce preto vyzýva občanov, ktorí si všimli pohyb neznámych podozrivých osôb na cintorínoch, prípadne

STAROSTA INFORMUJE!!!

Dianie v obci             Hospodárska budova v Kočovciach pod názvom „SÝPKA“ je hlavne staršej generácií dôverne známa ako objekt bývalých štátnych majetkov. Budova roky chátrala, ale teraz sa dostala do pozornosti verejnosti. Oprávnene. Nový vlastník ju chce rekonštruovať na ubytovňu. Všetci vieme, ako mnohé takéto ubytovne vyzerajú a aké sú ob

Veľkoobjemový kontrajner

Obec Kočovce oznamuje občanom, že každú prvú sobotu v mesiaci  v čase 14,00  hod. do 17,00 hod. bude sprístupnený zberný dvor za spoločenským domom, kde môžete priviezť nadrozmerný odpad do veľkoobjemových kontajnerov a  odpad zo záhrad  (pokosenú trávu, konáre z orezávania stromov – musia byť nasekané na max. 15 cm kusy).

SADZOBNÍK POPLATKOV V OBCI KOČOVCE platný od 30.06.2015

webygroup

Úvodná stránka