Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Informátor

"INFORMÁTOR" - naše obecné noviny

Plán vydania INFORMÁTORa:

INFORMÁTOR je občasník, preto nie je v každom ročníku rovnaký počet vydaných čísiel.

V archíve sa nachádzajú všetky čísla našich obecných novín "INFORMÁTOR" vydaných od roku 2007.


 
Kočovce 1_2019_web.pdf(1.5 MB)Ročník 2019

Ročník 2018

Kočovce 1_2018_na web.pdf(1.7 MB)Prvé číslo - júl 2018

Ročník 2017

Informátor 2_17.pdf(1.3 MB)Druhé číslo - december 2017
Informátor -1_17.pdf(1.3 MB)Prvé číslo - august 2017

Ročník 2016

INFORMATOR_2_2016.pdf(938.1 kB)Druhé číslo - december 2016
KC-0116web.pdf(805.9 kB)Prvé číslo - máj 2016

Ročník 2015

KC-0315web.pdf(612.9 kB)Tretie číslo - december 2015
KC-0215-k3.pdf(571.3 kB)Druhé číslo - júl 2015
KC-0115_web.pdf(792.1 kB)Prvé číslo - apríl 2015

Archív

Kc2314w.pdf(3.4 MB)Dvojčíslo 2/3 október 2014
I2013.rar(1.1 MB)ročník 2013
I2012.rar(5.4 MB)ročník 2012
I2011.rar(547.8 kB)ročník 2011
I2010.rar(5.7 MB)ročník 2010
I2009.rar(3.5 MB)ročník 2009
I2008.rar(4.5 MB)ročník 2008
I2007.rar(5.8 MB)ročník 2007

Výzva na pokosenie zaburinených pozemkov

Výzva na pokosenie zaburinených pozemkov      Obec Kočovce upozorňuje vlastníkov a užívateľov pozemkov na ich zákonnú povinnosť predchádzať výskytu a šíreniu burín na svojich pozemkoch. Nedodržiavaním týchto povinností sa majitelia neudržiavaných pozemkov dopúšťajú porušenia zákona na základe čoho im môže byť udelená pokuta. Vzhľadom na výskyt 

Ospravedlnenie!

Ospravedlnenie  V priebehu mesiaca marec bolo fyzickým a právnickým osobám, ktorí majú zriadenú elektronickú schránku na portali slovensko.sk opätovne doručené rozhodnutie o vyrubení dane z nehnuteľnosti a poplatku za komunálne odpady za rok 2018. Doručenie bolo vykonané aj tým, ktorí majú svoje záväzky voči obci splnené. Chybou programu, ktorú

Zákaz pálenia odpadov!

  Zákaz pálenia odpadov! V záujme predchádzania vzniku priestupkov obec Kočovce upozorňuje občanov na zákaz pálenia odpadov. Spaľovanie lístia, konárov, zvyškov rastlín po zbere úrpody a ostatného odpadu zo záhrad a domácnosti, je zakázané a škodlivé. Tento zákaz upravujú tieto zákony: zákon č. 79/2015 Z.z. o odpadoch a o zmene a dop

Poskytovanie domácej opatrovateľskej služby

Obec Kočovce poskytuje domácu opatrovateľskú službu pre fyzické osoby, ktoré sú odkázané na pomoc inej fyzickej osoby, pri úkonoch sebaobsluhy alebo pri úkonoch starostlivosti o svoju domácnosť. Ak máte záujem o takúto opatrovateľskú službu u Vás v domácnosti informujte sa na t. č. 032/7461226 alebo na zos@kocovce.sk

U P O Z O R N E N I E !!!

U P O Z O R N E N I E !!!  Vážení občania, v poslednom období sa vyskytli viaceré prípady poškodenia pomníkov ( a aj odcudzenie pomníka ) na cintoríne v Kočovciach. Pomníky boli posunuté - uvoľnené, akoby pripravené  na odcudzenie. Obec Kočovce preto vyzýva občanov, ktorí si všimli pohyb neznámych podozrivých osôb na cintorínoch, prípadne

STAROSTA INFORMUJE!!!

Dianie v obci             Hospodárska budova v Kočovciach pod názvom „SÝPKA“ je hlavne staršej generácií dôverne známa ako objekt bývalých štátnych majetkov. Budova roky chátrala, ale teraz sa dostala do pozornosti verejnosti. Oprávnene. Nový vlastník ju chce rekonštruovať na ubytovňu. Všetci vieme, ako mnohé takéto ubytovne vyzerajú a aké sú ob

Veľkoobjemový kontrajner

Obec Kočovce oznamuje občanom, že každú prvú sobotu v mesiaci  v čase 14,00  hod. do 17,00 hod. bude sprístupnený zberný dvor za spoločenským domom, kde môžete priviezť nadrozmerný odpad do veľkoobjemových kontajnerov a  odpad zo záhrad  (pokosenú trávu, konáre z orezávania stromov – musia byť nasekané na max. 15 cm kusy).

SADZOBNÍK POPLATKOV V OBCI KOČOVCE platný od 30.06.2015

webygroup

Úvodná stránka