Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Informátor

"INFORMÁTOR" - naše obecné noviny

Plán vydania INFORMÁTORa:

INFORMÁTOR je občasník, preto nie je v každom ročníku rovnaký počet vydaných čísiel.

V archíve sa nachádzajú všetky čísla našich obecných novín "INFORMÁTOR" vydaných od roku 2007.


 

Ročník 2018

Prvé číslo - júl 2018

 

Ročník 2017

Druhé číslo - december 2017

 
Prvé číslo - august 2017

 

Ročník 2016

Druhé číslo - december 2016

 
Prvé číslo - máj 2016
 KC-0116web.pdf (805.9 kB) KC-0116web.pdf (805.9 kB)

 

Ročník 2015

Tretie číslo - december 2015
 KC-0315web.pdf (612.9 kB) KC-0315web.pdf (612.9 kB)

 
Druhé číslo - júl 2015
 KC-0215-k3.pdf (571.3 kB) KC-0215-k3.pdf (571.3 kB)

 
Prvé číslo - apríl 2015
 KC-0115_web.pdf (792.1 kB) KC-0115_web.pdf (792.1 kB)

 

Archív

Dvojčíslo 2/3 október 2014
 Kc2314w.pdf (3.4 MB) Kc2314w.pdf (3.4 MB)

 
Prvé číslo informátora - ročník 2014
 Kc0114_w.pdf (1.7 MB) Kc0114_w.pdf (1.7 MB)

 
ročník 2013
 I2013.rar (1.1 MB) I2013.rar (1.1 MB)

 
ročník 2012
 I2012.rar (5.4 MB) I2012.rar (5.4 MB)

 
ročník 2011
 I2011.rar (547.8 kB) I2011.rar (547.8 kB)

 
ročník 2010
 I2010.rar (5.7 MB) I2010.rar (5.7 MB)

 
ročník 2009
 I2009.rar (3.5 MB) I2009.rar (3.5 MB)

 
ročník 2008
 I2008.rar (4.5 MB) I2008.rar (4.5 MB)

 
ročník 2007
 I2007.rar (5.8 MB) I2007.rar (5.8 MB)

 

Plánované prerušenie distribúcie elektriny

Západoslovenská distribučná, a. s. Vám oznamuje plánované prerušenie distribúcie elektriny dňa 30.05.2019 nasledovne:   

Ospravedlnenie!

Ospravedlnenie  V priebehu mesiaca marec bolo fyzickým a právnickým osobám, ktorí majú zriadenú elektronickú schránku na portali slovensko.sk opätovne doručené rozhodnutie o vyrubení dane z nehnuteľnosti a poplatku za komunálne odpady za rok 2018. Doručenie bolo vykonané aj tým, ktorí majú svoje záväzky voči obci splnené. Chybou programu, ktorú

Výsledky komunálnych volieb 2018!!!

Zákaz pálenia odpadov!

  Zákaz pálenia odpadov! V záujme predchádzania vzniku priestupkov obec Kočovce upozorňuje občanov na zákaz pálenia odpadov. Spaľovanie lístia, konárov, zvyškov rastlín po zbere úrpody a ostatného odpadu zo záhrad a domácnosti, je zakázané a škodlivé. Tento zákaz upravujú tieto zákony: zákon č. 79/2015 Z.z. o odpadoch a o zmene a dop

Poskytovanie domácej opatrovateľskej služby

Obec Kočovce poskytuje domácu opatrovateľskú službu pre fyzické osoby, ktoré sú odkázané na pomoc inej fyzickej osoby, pri úkonoch sebaobsluhy alebo, alebo pri úkonoch starostlivosti o svoju domácnosť. Ak máte záujem o takúto opatrovateľskú službu u Vás v domácnosti informujte sa v zariadení opatrovateľskej služby alebo na t. č. 032/7798268.

U P O Z O R N E N I E !!!

U P O Z O R N E N I E !!!  Vážení občania, v poslednom období sa vyskytli viaceré prípady poškodenia pomníkov ( a aj odcudzenie pomníka ) na cintoríne v Kočovciach. Pomníky boli posunuté - uvoľnené, akoby pripravené  na odcudzenie. Obec Kočovce preto vyzýva občanov, ktorí si všimli pohyb neznámych podozrivých osôb na cintorínoch, prípadne

STAROSTA INFORMUJE!!!

Dianie v obci             Hospodárska budova v Kočovciach pod názvom „SÝPKA“ je hlavne staršej generácií dôverne známa ako objekt bývalých štátnych majetkov. Budova roky chátrala, ale teraz sa dostala do pozornosti verejnosti. Oprávnene. Nový vlastník ju chce rekonštruovať na ubytovňu. Všetci vieme, ako mnohé takéto ubytovne vyzerajú a aké sú ob

Veľkoobjemový kontrajner

Obec Kočovce oznamuje občanom, že každú prvú sobotu v mesiaci  v čase 14,00  hod. do 17,00 hod. bude sprístupnený zberný dvor za spoločenským domom, kde môžete priviezť nadrozmerný odpad do veľkoobjemových kontajnerov a  odpad zo záhrad  (pokosenú trávu, konáre z orezávania stromov – musia byť nasekané na max. 15 cm kusy).

SADZOBNÍK POPLATKOV V OBCI KOČOVCE platný od 30.06.2015

webygroup

Úvodná stránka