Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Náučný chodník - 9 zastavení na Rakovského chodníku

Vážení návštevníci, vítame vás na virtuálnom náučnom chodníku s názvom
"9 zastavení na Rakovského chodníku".

Chodník nás prevedie po prírodovedných i historických zaujímavostiach lokality kočovského parku s kaštieľom, ktorý bol v minulosti vo vlastníctve rodiny Rakovských. Chodník vychádza z centra obce do spomínanej lokality parku, tiež areálu základnej školy a pokračuje do lesoparku "Skalka" (cca 1 km od obce), kde sa nachádza napr. hrobka rodiny Rakovských, bývalá vínna pivnica a prírodné zaujímavosti Inoveckého pohoria popisované na 12- tich informačných tabuliach rozmiestnených po 5,5 km dlhej trase chodníka. V danej lokalite sú umiestnené 2 skrýše pre milovníkov geokešingu. Prehliadku obce a popisovanú trasu chodníka môžete vidieť tu a popisy na informačných tabuliach uvedených na tejto stránke nižšie. Zároveň si môžete prezrieť fotogalériu z chodníka.

FOND MIKROPROJEKTOV


Projekt sme realizovali v rámci cezhraničnej spolupráce s našou partnerskou obcou Nová Lhota.
V rámci projektu  okrem realizácie "chodníka" (informačné tabule, altánky a ďalší mobiliár) boli zhotovené spoločné nástenné kalendáre formátu A2, dobové pohľadnice zo života rodiny Rakovských  a propagačný materiál zobrazujúci život Kočoviec a Novej Lhoty v minulosti a v súčasnosti.

Tento projekt bol spolufinancovaný:

  • Európskou úniou z Európskeho fondu regionálneho rozvoja finančnou čiastkou 29.099,58 €,
  • štátnym rozpočtom Slovenskej republiky finančnou čiastkou 3.423,48 €,
  • obcou Kočovce vo výške 5 percent z celkového rozpočtu.

 

Obsahy informačných tabúľ I0 až I9

Infotabuľa I 01 - mapa chodníka
 Tabuľa I0.pdf (371.1 kB) Tabuľa I0.pdf (371.1 kB)

 
Infotabuľa I 1 - botanik Gejza Rakovský
 Tabuľa I1.pdf (476.9 kB) Tabuľa I1.pdf (476.9 kB)

 
Infotabuľa I2a - kočovský park
 Tabuľa I2a.pdf (519.9 kB) Tabuľa I2a.pdf (519.9 kB)

 
Infotabuľa I2b - kočovský kaštieľ
 Tabuľa I2b.pdf (508.1 kB) Tabuľa I2b.pdf (508.1 kB)

 
Infotabuľa I3 - hrobka rodiny Rakovských
 Tabuľa I3.pdf (511.8 kB) Tabuľa I3.pdf (511.8 kB)

 
Infotabuľa I4 - vodstvo Inoveckého pohoria
 Tabuľa I4.pdf (520.3 kB) Tabuľa I4.pdf (520.3 kB)

 
Infotabuľa I5 - panoráma obce Kočovce
 Tabuľa I5.pdf (446.2 kB) Tabuľa I5.pdf (446.2 kB)

 
Infotabuľa I6 - spoznávaj a ochraňuj
 Tabuľa I6.pdf (386.8 kB) Tabuľa I6.pdf (386.8 kB)

 
Infotabuľa I7 - Rakovského vinohrady
 Tabuľa I7.pdf (497.6 kB) Tabuľa I7.pdf (497.6 kB)

 
Infotabuľa I8 - lesy Inoveckého pohoria
 Tabuľa I8.pdf (549.5 kB) Tabuľa I8.pdf (549.5 kB)

 
Infotabuľa I9a - poľovná zver v Sochoni
 Tabuľa I9a.pdf (468.9 kB) Tabuľa I9a.pdf (468.9 kB)

 

Plánované prerušenie distribúcie elektriny

Západoslovenská distribučná, a. s. Vám oznamuje plánované prerušenie distribúcie elektriny dňa 30.05.2019 nasledovne:   

Ospravedlnenie!

Ospravedlnenie  V priebehu mesiaca marec bolo fyzickým a právnickým osobám, ktorí majú zriadenú elektronickú schránku na portali slovensko.sk opätovne doručené rozhodnutie o vyrubení dane z nehnuteľnosti a poplatku za komunálne odpady za rok 2018. Doručenie bolo vykonané aj tým, ktorí majú svoje záväzky voči obci splnené. Chybou programu, ktorú

Výsledky komunálnych volieb 2018!!!

Zákaz pálenia odpadov!

  Zákaz pálenia odpadov! V záujme predchádzania vzniku priestupkov obec Kočovce upozorňuje občanov na zákaz pálenia odpadov. Spaľovanie lístia, konárov, zvyškov rastlín po zbere úrpody a ostatného odpadu zo záhrad a domácnosti, je zakázané a škodlivé. Tento zákaz upravujú tieto zákony: zákon č. 79/2015 Z.z. o odpadoch a o zmene a dop

Poskytovanie domácej opatrovateľskej služby

Obec Kočovce poskytuje domácu opatrovateľskú službu pre fyzické osoby, ktoré sú odkázané na pomoc inej fyzickej osoby, pri úkonoch sebaobsluhy alebo, alebo pri úkonoch starostlivosti o svoju domácnosť. Ak máte záujem o takúto opatrovateľskú službu u Vás v domácnosti informujte sa v zariadení opatrovateľskej služby alebo na t. č. 032/7798268.

U P O Z O R N E N I E !!!

U P O Z O R N E N I E !!!  Vážení občania, v poslednom období sa vyskytli viaceré prípady poškodenia pomníkov ( a aj odcudzenie pomníka ) na cintoríne v Kočovciach. Pomníky boli posunuté - uvoľnené, akoby pripravené  na odcudzenie. Obec Kočovce preto vyzýva občanov, ktorí si všimli pohyb neznámych podozrivých osôb na cintorínoch, prípadne

STAROSTA INFORMUJE!!!

Dianie v obci             Hospodárska budova v Kočovciach pod názvom „SÝPKA“ je hlavne staršej generácií dôverne známa ako objekt bývalých štátnych majetkov. Budova roky chátrala, ale teraz sa dostala do pozornosti verejnosti. Oprávnene. Nový vlastník ju chce rekonštruovať na ubytovňu. Všetci vieme, ako mnohé takéto ubytovne vyzerajú a aké sú ob

Veľkoobjemový kontrajner

Obec Kočovce oznamuje občanom, že každú prvú sobotu v mesiaci  v čase 14,00  hod. do 17,00 hod. bude sprístupnený zberný dvor za spoločenským domom, kde môžete priviezť nadrozmerný odpad do veľkoobjemových kontajnerov a  odpad zo záhrad  (pokosenú trávu, konáre z orezávania stromov – musia byť nasekané na max. 15 cm kusy).

SADZOBNÍK POPLATKOV V OBCI KOČOVCE platný od 30.06.2015

webygroup

Úvodná stránka