Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Obecné zastupiteľstvo

Obecné zastupiteľstvo je zastupiteľský zbor obce, zložený z poslancov zvolených v priamych voľbách obyvateľmi obce na štyri roky. Obecné zastupiteľstvo v Kočovciach má 8 poslancov, volených podľa miestnych častí obce takto : Kočovce -  3, Beckovská Vieska  - 3, Rakoľuby  - 2.


 

Poslanci OZ - volebné obdobie 2018 až 2022

 poslanecvolebný obvod
 Anton MotolaKočovce
 Ľuboš KopúnKočovce
 Mgr. Daniela OndreičkováKočovce
zástupca starostuIng. Pavol GondárBeckovská Vieska
 Zuzana UhrinováBeckovská Vieska
 JUDr. Zuzana LoffayováBeckovská Vieska
 Bc. Lenka RomančíkováRakoľuby
 Ing. Beata ŠevcechováRakoľuby
  
  

Komisie

Komisiapredseda 
Komisia finančnáIng. Beata Ševcechová 
Komisia stavebná a životného prostrediaAnton Motola 
Komisia kultúry a športuMgr. Daniela Ondreičková 
Komisia na riešenie sťažnostíJUDr. Zuzana Loffayová 
Komisia na ochranu verejného záujmuJUDr. Zuzana Loffayová 
Komisia Zbor pre občianske záležitostiIng. Pavol Gondár 
  

Členovia komisií

Komisiačlenovia
Finančná komisiaJaroslav Nemček
 JUDr. Zuzana Loffayová
 Alena Motolová
Ing. Silvia Surdová
Komisia stavebná a životného prostrediaIng. Pavol Gondár
 Ľuboš Kopún
 Ing. Jozef Šimlovič
 
Komisia kultúry a športuLukáš Holota
 MVDr. Milena Holotová
 Viera Jánošíková
 Jana Kročitá
 Denisa Ondreičková
 Kamila Nemšáková
 Jitka Trebatická
Zuzana Uhrinová
Komisia na riešenie sťažnostíZuzana Uhrinová
 Anton Motola
 
Komisia na ochranu verejného záujmuIng. Pavol Gondár
 Zuzana Uhrinová
 Bc. Lenka Romančíková
 
Zbor pre občianske záležitostiViera Jánošíková
 Jana Ježovicová
 Filip Loffay
 JUDr. Zuzana Loffayová
 Dana Macejková
 Jitka Trebatická
 Zdenko Uhrina
  

Plán zasadnutí OZ 2019

p.č.dátumčasmiesto
1.21. január 201917.00zasadačka OÚ
2.25. marec 201917.00zasadačka OÚ
320. máj 201917.00zasadačka OÚ
4.24. jún 201917.00zasadačka OÚ
5.9. september 201917.00zasadačka OÚ
6.25. november 201917.00zasadačka OÚ
7.9. december 201917.00zasadačka OÚ
   

Zápisnice zo zasadnutí OZ v r. 2019

zap_oz_05_2019.pdf(467.2 kB)zap_oz_05_2019.pdf
zap_oz_04_2019.pdf(465.1 kB)zap_oz_04_2019.pdf
zap_oz_3_2019.pdf(263 kB)zap_oz_3_2019.pdf
zap_oz_2_2019.pdf(448 kB)zap_oz_2_2019.pdf
zap_oz_1_2019.pdf(359.7 kB)zap_oz_1_2019.pdf

Dokumenty Obecného zastupiteľstva v Kočovciach

Rokovací poriadok OZ Kočovce.pdf(198.7 kB)Rokovací poriadok OZ

Archív zápisníc OZ od roku 2007

zapisnice 2018.rar(3.2 MB)ročník 2018
zapisnice 2017.rar(2.7 MB)ročník 2017
zapisnice 2016.rar(4.2 MB)ročník 2016
zapisnice 2015.rar(2.4 MB)ročník 2015
zapisnice 2014.rar(2.6 MB)ročník 2014
zap_2013.rar(2.2 MB)ročník 2013
zap 2012.rar(1.9 MB)ročník 2012
zap 2011.rar(1.4 MB)ročník 2011
zap 2010.rar(958.5 kB)ročník 2010
zap 2009.rar(835.9 kB)ročník 2009
zap 2008.rar(957.8 kB)ročník 2008
zap 2007.rar(1.4 MB)ročník 2007

JESENNÉ UPRATOVANIE

O z n a m   Vážení občania, v rámci jesenného upratovania Obec Kočovce poskytne veľkoobjemový kontajner (VOK) na vyvezenie nadrozmerného odpadu do každej miestnej časti. Kontajner je k dispozícii od 14.10.2019 v postupne častiach obce:   Rakoľuby – pri spoločenskom klube, na Jame, Beckovská Vieska  - pri spoločenskom klube,

Výzva na pokosenie zaburinených pozemkov

Výzva na pokosenie zaburinených pozemkov      Obec Kočovce upozorňuje vlastníkov a užívateľov pozemkov na ich zákonnú povinnosť predchádzať výskytu a šíreniu burín na svojich pozemkoch. Nedodržiavaním týchto povinností sa majitelia neudržiavaných pozemkov dopúšťajú porušenia zákona na základe čoho im môže byť udelená pokuta. Vzhľadom na výskyt 

Ospravedlnenie!

Ospravedlnenie  V priebehu mesiaca marec bolo fyzickým a právnickým osobám, ktorí majú zriadenú elektronickú schránku na portali slovensko.sk opätovne doručené rozhodnutie o vyrubení dane z nehnuteľnosti a poplatku za komunálne odpady za rok 2018. Doručenie bolo vykonané aj tým, ktorí majú svoje záväzky voči obci splnené. Chybou programu, ktorú

Zákaz pálenia odpadov!

  Zákaz pálenia odpadov! V záujme predchádzania vzniku priestupkov obec Kočovce upozorňuje občanov na zákaz pálenia odpadov. Spaľovanie lístia, konárov, zvyškov rastlín po zbere úrpody a ostatného odpadu zo záhrad a domácnosti, je zakázané a škodlivé. Tento zákaz upravujú tieto zákony: zákon č. 79/2015 Z.z. o odpadoch a o zmene a dop

Poskytovanie domácej opatrovateľskej služby

Obec Kočovce poskytuje domácu opatrovateľskú službu pre fyzické osoby, ktoré sú odkázané na pomoc inej fyzickej osoby, pri úkonoch sebaobsluhy alebo pri úkonoch starostlivosti o svoju domácnosť. Ak máte záujem o takúto opatrovateľskú službu u Vás v domácnosti informujte sa na t. č. 032/7461226 alebo na zos@kocovce.sk

U P O Z O R N E N I E !!!

U P O Z O R N E N I E !!!  Vážení občania, v poslednom období sa vyskytli viaceré prípady poškodenia pomníkov ( a aj odcudzenie pomníka ) na cintoríne v Kočovciach. Pomníky boli posunuté - uvoľnené, akoby pripravené  na odcudzenie. Obec Kočovce preto vyzýva občanov, ktorí si všimli pohyb neznámych podozrivých osôb na cintorínoch, prípadne

STAROSTA INFORMUJE!!!

Dianie v obci             Hospodárska budova v Kočovciach pod názvom „SÝPKA“ je hlavne staršej generácií dôverne známa ako objekt bývalých štátnych majetkov. Budova roky chátrala, ale teraz sa dostala do pozornosti verejnosti. Oprávnene. Nový vlastník ju chce rekonštruovať na ubytovňu. Všetci vieme, ako mnohé takéto ubytovne vyzerajú a aké sú ob

Veľkoobjemový kontrajner

Obec Kočovce oznamuje občanom, že každú prvú sobotu v mesiaci  v čase 14,00  hod. do 17,00 hod. bude sprístupnený zberný dvor za spoločenským domom, kde môžete priviezť nadrozmerný odpad do veľkoobjemových kontajnerov a  odpad zo záhrad  (pokosenú trávu, konáre z orezávania stromov – musia byť nasekané na max. 15 cm kusy).

SADZOBNÍK POPLATKOV V OBCI KOČOVCE platný od 30.06.2015

webygroup

Úvodná stránka