Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Obecný úrad

Obecný úrad je výkonným orgánom obecného zastupiteľstva a starostu, zložený z pracovníkov obce. Zabezpečuje administratívne a organizačné veci obecného zastupiteľstva a starostu, ako aj ďalších zriadených orgánov obecného zastupiteľstva. Prácu Obecného úradu v Kočovciach organizuje starosta Obce Kočovce.
Kompetencie a úlohy obecného úradu sú vymedzené Zákonom o obecnom zriadení - 
Zákon č. 369/1990 Zb, v znení neskorších predpisov.


 

Kontaktné údaje

ADRESATELEFÓNFAXE-MAIL
Obec Kočovce, 916 31 Kočovce 280+421 327461221+421 327461226info@kocovce.sk
    
BANKOVÉ SPOJENIEIČODIČ
Prima banka Slovensko, a.s. 003116852021079665
číslo účtu: 5806621001/5600  
  
ÚRADNÉ HODINY  PRACOVNÁ DOBA
deňčas pre verejnosťobedná prestávka 
pondelok7.30 - 15.0011.30 - 12.007.00 - 15.30
utoroknestránkový deň 7.00 - 14.30
streda7.30 - 17.0011.30 - 12.007.00 - 17.30
štvrtok7.30 - 15.00 11.30 - 12.007.00 - 15.30
piatok7.30 - 11.30 7.00 - 12.00
V prípade vybavovania pohrebu je matričný úrad k dispozícii i počas nestránkových dní.
KONTAKTY   
starostkaIng. Monika Kopúnová+421 907783651starosta@kocovce.sk
sekretariát starostuIng. Linda Mikócziová+421 327461221oukocovce@kocovce.sk
podateľňa - // - - // -podatelna@kocovce.sk
stavebný úrad - // - - // - - // -
pokladňa 1 - // - - // - - // -
   info@kocovce.sk
matrikaViera Jánošíková+421 327461224matrika@kocovce.sk
evidencia obyvateľstva - // - - // - - // -
dane a polatky - // - - // - - // -
pokladňa 2 - // - - // - - // -
učtáreňIng. Silvia Surdová+421 327461223financie@kocovce.sk
mzdy a personalistikaMgr. Zuzana Krchnavá+421 327461225uctaren@kocovce.sk
nájomné byty - // - - // - - // -
pokladňa 3- // -- // -- // -
sociálne službyMgr. Beata Pekyová+421 327461226zos@kocovce.sk
hlavný kontrolór obceEva Vlnová+421 327461221kontrolor@kocovce.sk
verejný vodovod a kanalizáciaRudolf Čehák+421 948043882ovkssochon@kocovce.sk
 Ing. Katarína Pavlíková+421 944214729- // -
verejné obstarávanieIng. Linda Mikócziová +421 327461221 administrativa@kocovce.sk
zverejňovanie zmlúv - // - - // - - // -
koordinácia projektov - // - - // - - // -
webmaster - // - - // -webmaster@kocovce.sk
   
Kontakt - poľovný hospodár pre poľovný revír Obec Kočovce
Poľovný hospodárFrantišek Zemaník+421 905 409 998

Výzva na pokosenie zaburinených pozemkov

Výzva na pokosenie zaburinených pozemkov      Obec Kočovce upozorňuje vlastníkov a užívateľov pozemkov na ich zákonnú povinnosť predchádzať výskytu a šíreniu burín na svojich pozemkoch. Nedodržiavaním týchto povinností sa majitelia neudržiavaných pozemkov dopúšťajú porušenia zákona na základe čoho im môže byť udelená pokuta. Vzhľadom na výskyt 

Ospravedlnenie!

Ospravedlnenie  V priebehu mesiaca marec bolo fyzickým a právnickým osobám, ktorí majú zriadenú elektronickú schránku na portali slovensko.sk opätovne doručené rozhodnutie o vyrubení dane z nehnuteľnosti a poplatku za komunálne odpady za rok 2018. Doručenie bolo vykonané aj tým, ktorí majú svoje záväzky voči obci splnené. Chybou programu, ktorú

Zákaz pálenia odpadov!

  Zákaz pálenia odpadov! V záujme predchádzania vzniku priestupkov obec Kočovce upozorňuje občanov na zákaz pálenia odpadov. Spaľovanie lístia, konárov, zvyškov rastlín po zbere úrpody a ostatného odpadu zo záhrad a domácnosti, je zakázané a škodlivé. Tento zákaz upravujú tieto zákony: zákon č. 79/2015 Z.z. o odpadoch a o zmene a dop

Poskytovanie domácej opatrovateľskej služby

Obec Kočovce poskytuje domácu opatrovateľskú službu pre fyzické osoby, ktoré sú odkázané na pomoc inej fyzickej osoby, pri úkonoch sebaobsluhy alebo pri úkonoch starostlivosti o svoju domácnosť. Ak máte záujem o takúto opatrovateľskú službu u Vás v domácnosti informujte sa na t. č. 032/7461226 alebo na zos@kocovce.sk

U P O Z O R N E N I E !!!

U P O Z O R N E N I E !!!  Vážení občania, v poslednom období sa vyskytli viaceré prípady poškodenia pomníkov ( a aj odcudzenie pomníka ) na cintoríne v Kočovciach. Pomníky boli posunuté - uvoľnené, akoby pripravené  na odcudzenie. Obec Kočovce preto vyzýva občanov, ktorí si všimli pohyb neznámych podozrivých osôb na cintorínoch, prípadne

STAROSTA INFORMUJE!!!

Dianie v obci             Hospodárska budova v Kočovciach pod názvom „SÝPKA“ je hlavne staršej generácií dôverne známa ako objekt bývalých štátnych majetkov. Budova roky chátrala, ale teraz sa dostala do pozornosti verejnosti. Oprávnene. Nový vlastník ju chce rekonštruovať na ubytovňu. Všetci vieme, ako mnohé takéto ubytovne vyzerajú a aké sú ob

Veľkoobjemový kontrajner

Obec Kočovce oznamuje občanom, že každú prvú sobotu v mesiaci  v čase 14,00  hod. do 17,00 hod. bude sprístupnený zberný dvor za spoločenským domom, kde môžete priviezť nadrozmerný odpad do veľkoobjemových kontajnerov a  odpad zo záhrad  (pokosenú trávu, konáre z orezávania stromov – musia byť nasekané na max. 15 cm kusy).

SADZOBNÍK POPLATKOV V OBCI KOČOVCE platný od 30.06.2015

webygroup

Úvodná stránka