Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Stavebný úrad

Spoločný úrad samosprávy Nové Mesto nad Váhom

Spoločný úrad samosprávy v Novom Meste nad Váhom je poverený zabezpečovaním prenesených aj originálnych výkonov úloh štátnej správy pre Obec Kočovce podľa zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov, na základe zmluvy o zriadení spoločného úradu samosprávy.

Spoločný úrad samosprávy (SÚS) má podstránku na oficiálnej www stránke mesta Nové Mesto nad Váhom. SÚS pre našu obec vykonáva okrem iného aj odborné služby stavebného úradu.

Na uvedej podstránke nájdete formuláre, tlačivá, legislatívu, odbornú pomoc a kontakty v prípade vybavovania stavebného povolenia, kolaudačného rozhodnutia, odstraňovania stavby a iné užitočné informácie z oblasti stavebného poriadku.

SUS sa nachádza na 8. poschodí v Dome štátnej správy  ( zelená výšková budova v blízkosti autobusovej stanice) na adrese:

Hviezdoslavova 36, 915 01 Nové Mesto nad Váhom.

Odborným referentom pre našu obec je Ing. Lucia Fraňová.

Bližšie informácie o SUS, formuláre, legislatíva : tu
Kontakty, úradné hodiny :  tu

 


 

Stavebný úrad - Obec Kočovce

Na OÚ v Obci Kočovce vybavíte: 


ohlásenie drobnej stavby 

- ohlásenie stavebných úprav

- ohlásenie udržiavacích prác

 

V rámci stavebného konania: 

záväzné stanovisko obce k projektovej dokumentácii stavby

- záväzné stanovisko obce k zmene stavby pred dokončením

- záväzné stanovisko obce k odstráneniu stavby

- záväzné stanovisko obce k dodatočnému povoleniu stavby

- súhlas obce na povolenie malého zdroja znečisťovania ovzdušia - MZZ
  (MZZ je aj krb, kozub, krbová vložka, plynový kotol, kotol na drevo alebo pelety)

- súhlas obce na zmenu malého zdroja znečisťovania ovzdušia - MZZ

 

V rámci kolaudačného konania:

- súhlas obce na užívanie malého zdroja znečisťovania ovzdušia - MZZ                                                   

 

Iné:

rozkopávkové povolenie

- určenie použitia trvalého alebo prenosného dopravného značenia 

- záväzné stanovisko obce k zmene užívania stavby

poskytovanie územnoplánovacích informácií

 

Vybavuje:   Stavebný úrad, Obecný úrad v Kočovciach
Kontakt:      +421 327461221, oukocovce@kocovce.sk


 

Výzva na pokosenie zaburinených pozemkov

Výzva na pokosenie zaburinených pozemkov      Obec Kočovce upozorňuje vlastníkov a užívateľov pozemkov na ich zákonnú povinnosť predchádzať výskytu a šíreniu burín na svojich pozemkoch. Nedodržiavaním týchto povinností sa majitelia neudržiavaných pozemkov dopúšťajú porušenia zákona na základe čoho im môže byť udelená pokuta. Vzhľadom na výskyt 

Ospravedlnenie!

Ospravedlnenie  V priebehu mesiaca marec bolo fyzickým a právnickým osobám, ktorí majú zriadenú elektronickú schránku na portali slovensko.sk opätovne doručené rozhodnutie o vyrubení dane z nehnuteľnosti a poplatku za komunálne odpady za rok 2018. Doručenie bolo vykonané aj tým, ktorí majú svoje záväzky voči obci splnené. Chybou programu, ktorú

Zákaz pálenia odpadov!

  Zákaz pálenia odpadov! V záujme predchádzania vzniku priestupkov obec Kočovce upozorňuje občanov na zákaz pálenia odpadov. Spaľovanie lístia, konárov, zvyškov rastlín po zbere úrpody a ostatného odpadu zo záhrad a domácnosti, je zakázané a škodlivé. Tento zákaz upravujú tieto zákony: zákon č. 79/2015 Z.z. o odpadoch a o zmene a dop

Poskytovanie domácej opatrovateľskej služby

Obec Kočovce poskytuje domácu opatrovateľskú službu pre fyzické osoby, ktoré sú odkázané na pomoc inej fyzickej osoby, pri úkonoch sebaobsluhy alebo pri úkonoch starostlivosti o svoju domácnosť. Ak máte záujem o takúto opatrovateľskú službu u Vás v domácnosti informujte sa na t. č. 032/7461226 alebo na zos@kocovce.sk

U P O Z O R N E N I E !!!

U P O Z O R N E N I E !!!  Vážení občania, v poslednom období sa vyskytli viaceré prípady poškodenia pomníkov ( a aj odcudzenie pomníka ) na cintoríne v Kočovciach. Pomníky boli posunuté - uvoľnené, akoby pripravené  na odcudzenie. Obec Kočovce preto vyzýva občanov, ktorí si všimli pohyb neznámych podozrivých osôb na cintorínoch, prípadne

STAROSTA INFORMUJE!!!

Dianie v obci             Hospodárska budova v Kočovciach pod názvom „SÝPKA“ je hlavne staršej generácií dôverne známa ako objekt bývalých štátnych majetkov. Budova roky chátrala, ale teraz sa dostala do pozornosti verejnosti. Oprávnene. Nový vlastník ju chce rekonštruovať na ubytovňu. Všetci vieme, ako mnohé takéto ubytovne vyzerajú a aké sú ob

Veľkoobjemový kontrajner

Obec Kočovce oznamuje občanom, že každú prvú sobotu v mesiaci  v čase 14,00  hod. do 17,00 hod. bude sprístupnený zberný dvor za spoločenským domom, kde môžete priviezť nadrozmerný odpad do veľkoobjemových kontajnerov a  odpad zo záhrad  (pokosenú trávu, konáre z orezávania stromov – musia byť nasekané na max. 15 cm kusy).

SADZOBNÍK POPLATKOV V OBCI KOČOVCE platný od 30.06.2015

webygroup

Úvodná stránka