Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Územný plán obce

Verejná vyhláška o začatí obstarávania ZaD č.8 ÚPN - O KOČOVCE

 

Zmeny a doplnky č. 7

ZaD č. 7

Záväzná textová časť
 KOC_UPNO_ZaD7_Zavazna textova cast_zmena.pdf (701 kB) (701 kB)

Textová časť
 KOC_UPNO_ZaD7_Textova cast_zmena.pdf (3.3 MB) (3.3 MB)

Schéma záväzných častí
 KOC_ZaD7_Schema zavaznych casti_po zmene.pdf (1.4 MB) (1.4 MB)

Širšie vzťahy
 KOC_ZaD7_1 Sirsie vztahy_zmena.pdf (2 MB) (2 MB)

Komplexný urbanistický návrh
 KOC_ZaD7_2 Komplexny urbanisticky navrh_po zmene.pdf (1.4 MB) (1.4 MB)

Doprava
 KOC_ZaD7_3 Verejné dopravné vybavenie_po zmene.pdf (1.1 MB) (1.1 MB)

Energetika
 KOC_ZaD7_4a Verejné technické vybavenie elektrika plyn_po zmene.pdf (1.1 MB) (1.1 MB)

Vodovod a kanalizácia
 KOC_ZaD7_4b Verejné technické vybavenie vodovod kanalizácia_po zmene.pdf (1.2 MB) (1.2 MB)

Ochrana prírody
 KOC_ZaD7_5 Ochrana prirody tvorba krajiny_po zmene.pdf (1.2 MB) (1.2 MB)

Použitie PP na nepoľnohospodárske účely
 KOC_ZaD7_6 Pouzitie PP na nepolnohospodarske ucely_po zmene.pdf (1.2 MB) (1.2 MB)

Zmeny a doplnky č. 6

ZaD č. 6

Záväzná textová časť
 koc_upno_zad6_zavazna_textova_cast (1).pdf (725.3 kB) (725.3 kB)

Smerná textová časť
 koc_upno_zad6_smerna_textova_cast (1).pdf (3.6 MB) (3.6 MB)

Schéma záväzných častí
 koc_upno_zad6_schema_zavaznych_casti (1).pdf (2.1 MB) (2.1 MB)

Širšie vzťahy
 koc_zad6_1_sirsie_vztahy (1).pdf (3.6 MB) (3.6 MB)

Komplexný urbanistický návrh
 koc_zad6_2_komplexny_urbanisticky_navrh (1).pdf (5.2 MB) (5.2 MB)

Doprava
 koc_zad6_3_doprava.pdf (1.5 MB) (1.5 MB)

Energetika
 koc_zad6_4a_energetika.pdf (1.6 MB) (1.6 MB)

Vodovod a kanalizácia
 koc_zad6_4b_vodovod_kanalizacia.pdf (1.8 MB) (1.8 MB)

Ochrana prírody
 koc_zad6_5_ochrana_prirody.pdf (1.8 MB) (1.8 MB)

Mapa územia
 koc_zad6_6_plpf (2).pdf (1.8 MB) (1.8 MB)


Plánované prerušenie distribúcie elektriny

Západoslovenská distribučná, a. s. Vám oznamuje plánované prerušenie distribúcie elektriny dňa 30.05.2019 nasledovne:   

Ospravedlnenie!

Ospravedlnenie  V priebehu mesiaca marec bolo fyzickým a právnickým osobám, ktorí majú zriadenú elektronickú schránku na portali slovensko.sk opätovne doručené rozhodnutie o vyrubení dane z nehnuteľnosti a poplatku za komunálne odpady za rok 2018. Doručenie bolo vykonané aj tým, ktorí majú svoje záväzky voči obci splnené. Chybou programu, ktorú

Výsledky komunálnych volieb 2018!!!

Zákaz pálenia odpadov!

  Zákaz pálenia odpadov! V záujme predchádzania vzniku priestupkov obec Kočovce upozorňuje občanov na zákaz pálenia odpadov. Spaľovanie lístia, konárov, zvyškov rastlín po zbere úrpody a ostatného odpadu zo záhrad a domácnosti, je zakázané a škodlivé. Tento zákaz upravujú tieto zákony: zákon č. 79/2015 Z.z. o odpadoch a o zmene a dop

Poskytovanie domácej opatrovateľskej služby

Obec Kočovce poskytuje domácu opatrovateľskú službu pre fyzické osoby, ktoré sú odkázané na pomoc inej fyzickej osoby, pri úkonoch sebaobsluhy alebo, alebo pri úkonoch starostlivosti o svoju domácnosť. Ak máte záujem o takúto opatrovateľskú službu u Vás v domácnosti informujte sa v zariadení opatrovateľskej služby alebo na t. č. 032/7798268.

U P O Z O R N E N I E !!!

U P O Z O R N E N I E !!!  Vážení občania, v poslednom období sa vyskytli viaceré prípady poškodenia pomníkov ( a aj odcudzenie pomníka ) na cintoríne v Kočovciach. Pomníky boli posunuté - uvoľnené, akoby pripravené  na odcudzenie. Obec Kočovce preto vyzýva občanov, ktorí si všimli pohyb neznámych podozrivých osôb na cintorínoch, prípadne

STAROSTA INFORMUJE!!!

Dianie v obci             Hospodárska budova v Kočovciach pod názvom „SÝPKA“ je hlavne staršej generácií dôverne známa ako objekt bývalých štátnych majetkov. Budova roky chátrala, ale teraz sa dostala do pozornosti verejnosti. Oprávnene. Nový vlastník ju chce rekonštruovať na ubytovňu. Všetci vieme, ako mnohé takéto ubytovne vyzerajú a aké sú ob

Veľkoobjemový kontrajner

Obec Kočovce oznamuje občanom, že každú prvú sobotu v mesiaci  v čase 14,00  hod. do 17,00 hod. bude sprístupnený zberný dvor za spoločenským domom, kde môžete priviezť nadrozmerný odpad do veľkoobjemových kontajnerov a  odpad zo záhrad  (pokosenú trávu, konáre z orezávania stromov – musia byť nasekané na max. 15 cm kusy).

SADZOBNÍK POPLATKOV V OBCI KOČOVCE platný od 30.06.2015

webygroup

Úvodná stránka