Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

v obci

ROK 2019

Mesiac úcty k starším - POZVÁNKA

                                                            ruka_v_ruke_0.jpg

 

Obec Kočovce a komisia kultúry pozýva občanov šesťdesiatdva ročných a starších na posedenie pri príležitosti Mesiaca úcty k starším, ktoré bude v nedeľu 20. októbra o 16,00 hod. v Spoločenskom dome v Kočovciach.

V programe vystúpia deti z materskej školy a žiaci zo základnej školy v Kočovciach. 

Pripravené je pre Vás občerstvenie, k dobrej nálade Vám bude hrať harmonikár Michal Chocholík. Všetci ste srdečne vítaní.

 

Pre občanov Rakoľúb a Beckovskej Viesky bude zabezpečený odvoz o 15,45 z Rakoľúb od kaštieľa a následne zo zastávok v Beckovskej Vieske.


 

Uvítanie a slávnostný zápis prvákov do pamätnej knihy obce 02.09.2019

bez názvu
bez názvu
bez názvu
bez názvu

 
 

 
Položky 1-4 z 40

11.ročník Dní obce a hodových slávností na Barine v Beckovskej Vieske 17.08. a 18.08.2019

bez názvu
bez názvu
bez názvu
bez názvu

 
 

 
Položky 1-4 z 50
bez názvu
bez názvu
bez názvu
bez názvu

 
 

 
Položky 1-4 z 50
bez názvu
bez názvu
bez názvu
bez názvu

 
 

 
Položky 1-4 z 25

Hodová svätá omša v Rakoľuboch 30.6.019

bez názvu
bez názvu
bez názvu
bez názvu

 
 

 
Položky 1-4 z 30

Rozlúčka s deviatakmi na Obecnom úrade v Kočovciach 28.06.2019

bez názvu
bez názvu
bez názvu
bez názvu

 
 

 
Položky 1-4 z 25

MDD Barina Beckovská Vieska 09.06.2019

bez názvu
bez názvu
bez názvu
bez názvu

 
 

 
Položky 1-4 z 42

Deň matiek 12.05.2019

bez názvu
bez názvu
bez názvu
bez názvu

 
 

 
Položky 1-4 z 37

Stavanie mája 30.04.2019

bez názvu
bez názvu
bez názvu
bez názvu

 
 

 
Položky 1-4 z 41

Veľkonočný predajný deň, vystúpenie detí zo ZŠ a premietanie rozprávky 07.04.2019

bez názvu
bez názvu
bez názvu
bez názvu

 
 

 
Položky 1-4 z 40

Kladenie vencov pri Trojkríži v Rakoľuboch 05.04.2019

Vážený pán primátor, zástupcovia mesta, Zväzu protifašistických bojovníkov, vážení hostia, milí spoluobčania! 

Je začiatok apríla a po roku opäť stojíme pri tomto pietnom mieste, aby sme si pripomenuli 74. výročie oslobodenia našej obce rumunskou armádou. Vojakmi, ktorí obetovali za slobodu to najcennejšie, čo mali – svoje životy. Im patrí naša hlboká úcta i vďaka. 

Vážené dámy, vážení páni!  

Druhá svetová vojna je dodnes najväčší a najrozsiahlejší ozbrojený konflikt v dejinách ľudstva, ktorý stál podľa štatistík život približne 45 až 60 miliónov ľudí. 

Druhá svetová vojna sa v Európe nezačala ako boj dobra a zla. Na jej začiatku stáli veľmocenské ambície a útoky. Počas šiestich rokov krutých bojov zomierali civilisti, príslušníci ozbrojených síl, boli zničené celé mestá a spôsobené nevyčísliteľné škody na majetku a kultúrnom dedičstve. Bol to najstrašnejší, najničivejší vojenský konflikt v dejinách ľudstva. 

Vojna neobišla ani náš kraj. Poznamenala životy i osudy mnohých obyvateľov Kočoviec, Beckovskej Viesky a Rakoľúb. Pre väčšinu z nás je veľkosť  hrôz 2. svetovej vojny čoraz vzdialenejšími dejinami, ktoré presahujú náš osobný život a v skutočnosti aj našu osobnú predstavivosť. Ale ešte stále sú tu s nami ľudia, ktorí si pamätajú, čo znamenajú všetky tie hrozné štatistiky - zoznamy desiatok miliónov obetí, zoznamy utrpenia, umierania, zničených miest, obcí a celých území. Štatistiky ukrutností, ktoré proti sebe - aj na sebe - páchali celé národy. Práve preto je na nás a  na nastupujúcej generácii, aby sme si tieto udalosti pripomínali a nedovolili, aby sa v našej  spoločnosti opäť prebudil duch fašizmu a opakovala sa história.

Vážení hostia, vážení spoluobčania,

sme generácia, ktorá má to šťastie a nemusí tieto hrôzy vojny zažívať. Určite sa zhodneme na tom, že chceme mať to šťastie aj naďalej a že chceme žiť v mieri a pokoji. Preto si dnes s úctou a vďakou pripomíname oslobodenie našej obce rumunskými vojakmi, ktorí položili svoje životy za slobodu. Majme na pamäti, že obete, ktoré priniesli, neboli nadarmo, veď žijeme už 74 rokov v mieri. 

Vojaci, ktorí padli v našej obci, boli mladí muži. Muži, ktorých doma čakali rodičia, manželky, deti, súrodenci... Čakali ale márne. Len v našej obci vyhasol život 56 rumunských vojakov. Žiaľ, príbuzní im nemôžu zapáliť sviečku na hrobe, položiť aspoň malú kytičku jarných kvetov. Preto sme tu my. Tú kytičku kladieme nielen za seba, ale aj v mene ich blízkych, ktorí ich ďaleko od tohto miesta doma oplakávajú. 

Vážení hostia!  

Dovoľte mi, aby som sa z tohto miesta poďakovala  našim ženám z Rakoľúb, ktoré sa, aj napriek veku či podlomenému zdraviu, starajú o trojkríž, čistia jeho okolie a zapaľujú sviečky na znak vďaky. Ďakujem vám aj v mene príbuzných padlých vojakov. 

Vážení hostia, milí spoluobčania! 

Každá vojna je krutá, či už je útočná alebo obranná. Krutá je tým, že v nej prichádzajú o život nevinní bez ohľadu na vek, pohlavie, politické či náboženské presvedčenie. Preto sa poďakujme všetkým, ktorí obetovali svoj život v boji za  oslobodenie našej obce. Uctime si nielen ich pamiatku, ale aj pamiatku všetkých obetí II. svetovej vojny tichou spomienkou a minútou ticha.

Ďakujem.


 
bez názvu
bez názvu
bez názvu
bez názvu

 
 

 
Položky 1-4 z 30

Fašiangový sprievod a pochovávanie basy v Rakoľuboch 03.03.2019

bez názvu
bez názvu
bez názvu
bez názvu

 
 

 
Položky 1-4 z 50
bez názvu
bez názvu
bez názvu
bez názvu

 
 

 
Položky 1-4 z 50
bez názvu
bez názvu
bez názvu
bez názvu

 
 

 
Položky 1-4 z 31

Turnaj v stolnom tenise ,, o Majstra Kočoviec ,, 02.02. - 03.02.2019 v Spoločenskom dome v Kočovciach

bez názvu
bez názvu
bez názvu
bez názvu

 
 

 
Položky 1-4 z 39

JESENNÉ UPRATOVANIE

O z n a m   Vážení občania, v rámci jesenného upratovania Obec Kočovce poskytne veľkoobjemový kontajner (VOK) na vyvezenie nadrozmerného odpadu do každej miestnej časti. Kontajner je k dispozícii od 14.10.2019 v postupne častiach obce:   Rakoľuby – pri spoločenskom klube, na Jame, Beckovská Vieska  - pri spoločenskom klube,

Výzva na pokosenie zaburinených pozemkov

Výzva na pokosenie zaburinených pozemkov      Obec Kočovce upozorňuje vlastníkov a užívateľov pozemkov na ich zákonnú povinnosť predchádzať výskytu a šíreniu burín na svojich pozemkoch. Nedodržiavaním týchto povinností sa majitelia neudržiavaných pozemkov dopúšťajú porušenia zákona na základe čoho im môže byť udelená pokuta. Vzhľadom na výskyt 

Ospravedlnenie!

Ospravedlnenie  V priebehu mesiaca marec bolo fyzickým a právnickým osobám, ktorí majú zriadenú elektronickú schránku na portali slovensko.sk opätovne doručené rozhodnutie o vyrubení dane z nehnuteľnosti a poplatku za komunálne odpady za rok 2018. Doručenie bolo vykonané aj tým, ktorí majú svoje záväzky voči obci splnené. Chybou programu, ktorú

Zákaz pálenia odpadov!

  Zákaz pálenia odpadov! V záujme predchádzania vzniku priestupkov obec Kočovce upozorňuje občanov na zákaz pálenia odpadov. Spaľovanie lístia, konárov, zvyškov rastlín po zbere úrpody a ostatného odpadu zo záhrad a domácnosti, je zakázané a škodlivé. Tento zákaz upravujú tieto zákony: zákon č. 79/2015 Z.z. o odpadoch a o zmene a dop

Poskytovanie domácej opatrovateľskej služby

Obec Kočovce poskytuje domácu opatrovateľskú službu pre fyzické osoby, ktoré sú odkázané na pomoc inej fyzickej osoby, pri úkonoch sebaobsluhy alebo pri úkonoch starostlivosti o svoju domácnosť. Ak máte záujem o takúto opatrovateľskú službu u Vás v domácnosti informujte sa na t. č. 032/7461226 alebo na zos@kocovce.sk

U P O Z O R N E N I E !!!

U P O Z O R N E N I E !!!  Vážení občania, v poslednom období sa vyskytli viaceré prípady poškodenia pomníkov ( a aj odcudzenie pomníka ) na cintoríne v Kočovciach. Pomníky boli posunuté - uvoľnené, akoby pripravené  na odcudzenie. Obec Kočovce preto vyzýva občanov, ktorí si všimli pohyb neznámych podozrivých osôb na cintorínoch, prípadne

STAROSTA INFORMUJE!!!

Dianie v obci             Hospodárska budova v Kočovciach pod názvom „SÝPKA“ je hlavne staršej generácií dôverne známa ako objekt bývalých štátnych majetkov. Budova roky chátrala, ale teraz sa dostala do pozornosti verejnosti. Oprávnene. Nový vlastník ju chce rekonštruovať na ubytovňu. Všetci vieme, ako mnohé takéto ubytovne vyzerajú a aké sú ob

Veľkoobjemový kontrajner

Obec Kočovce oznamuje občanom, že každú prvú sobotu v mesiaci  v čase 14,00  hod. do 17,00 hod. bude sprístupnený zberný dvor za spoločenským domom, kde môžete priviezť nadrozmerný odpad do veľkoobjemových kontajnerov a  odpad zo záhrad  (pokosenú trávu, konáre z orezávania stromov – musia byť nasekané na max. 15 cm kusy).

SADZOBNÍK POPLATKOV V OBCI KOČOVCE platný od 30.06.2015

webygroup

Úvodná stránka